Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
5389z ostatnich 7 dni
20170z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont odwodnienia

Przedmiot:

Remont odwodnienia

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pawłowice
Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice
powiat: pszczyński
tel. 32 47 56 337
m.garbocz@pawlowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pawłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 47 56 337
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont odwodnienia przy drogach gminnych"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa odwodnienia przy drogach gminnych zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr do zaproszenia.
2. Zakres robót obejmuje:
o Umocnienie rowów
o Czyszczenie rowów przydrożnych
o Czyszczenie przepustów
o Wykonanie przepustu drogowego
o Układanie płyt odwodnienia liniowego
o Czyszczenie kanałów WUKO

Specyfikacja:
Instrukcja dla Wykonawców dotycząca Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Pawłowice dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/

Składanie ofert:
V. Składanie ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę elektroniczną dla zamówień Urzędu Gminy Pawłowice e-zp.pawlowice.pl do dnia 22.06.2022 godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia: - do dnia 30.09.2022 r.

Wymagania:
W POSTĘPOWANIU DO 130 000,00 ZŁOTYCH.
I. Warunek złożenia oferty w zapytaniu:
1. Składający ofertę musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 prace z zakresu budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości min. 100 000,00 zł brutto.
2. Oferenci muszą spełnić powyższe warunki pod rygorem wykluczenia z zapytania.
III. Opis sposobu przygotowywania ofert:
a) wykonawca może złożyć jedną ofertę,
b) wykonawca przygotuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,
c) do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiaru robót (załącznik nr 4)
IV. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie - załącznik nr 2
c) wykaz prac wraz z referencjami od Zamawiającego potwierdzającymi należyte ich wykonanie - załącznik nr 3
brak dołączenia powyższych dokumentów skutkuje odrzuceniem z postępowania
VI. Informacje szczegółowe na temat zamówienia
Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
VII. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena wyliczona wg wzoru.
A - łączny koszt usługi
Cena najtańszej oferty
A = -.....-------------------------------x 100 pkt
Cena ocenianej oferty
Punkty za cenę stanowić będą ostateczną punktową ocenę oferty.
Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza.
IX. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone w danym postępowaniu na platformie e-ZP.
O terminie podpisania umowy wg załączonego wzoru umowy (zał. nr 3) Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie/mailowo.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Marek Garbocz; tel. 32 47 56 337, e-mail: m.garbocz@pawlowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.