Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY MAŁDYTY
UL.KOPERNIKA 10
14-330 MAŁDYTY
powiat: ostródzki
tel.: 897586124 w. 34
dmaslowska@maldyty.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: MAŁDYTY
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 897586124 w. 3
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Małdyty zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zamówienie:
,,Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrocin wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego".
Warunki wymagane od Wykonawców:
I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Dobrocinie oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej.
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą ustawą z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Operat stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego. W przypadku wymagalności sporządzenia dodatkowej dokumentacji, uzyskania decyzji bądź uzgodnień z odpowiednimi urzędami, które będą niezbędne do opracowania operatu wodno prawnego bądź złożenia wniosku o pozwolenie wodno prawne, koszty i obowiązek ich uzyskania leżą po stronie Wykonawcy.
Dokumentację należy sporządzić w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w formie elektronicznej.
W chwili obecnej Gmina Małdyty posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Dobrocinie usytuowanej na dz. nr 14/39 obr. Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, wylotem ze stawu stabilizacyjnego do rowu melioracyjnego RD-4 w km 3+150 jego biegu i dalej do rzeki Dreli w km 2+300 w ilości:
Qśrdob = 80,0 m3/dobę
Qmax.dob= 100,0 m3/dobę
Qśrh = 3,2 m3/h
Qśrh =6,7 m3/h
Wraz z operatem wodno prawnym, udzielone Decyzją znak: RLŚ.6341.92.12 wydaną 29.10.2012 roku przez Starostę Ostródzkiego, obowiązujące do 31.12.2022 r.
Pozostałe dokumenty niezbędne do wykonania operatu wodnoprawnego (np. m.in. wypis z rejestru gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowe) oraz do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca uzyska na swój koszt.

Dokument nr: GKMiR.271.1.16.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.06.2022 r. godz. 10.00
Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Małdyty, Ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty bądź złożyć w sekretariacie Urzędu w kopercie z dopiskiem: ,,Wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrocin wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego".

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w następujących etapach:
1. Opracowanie, dostarczenie i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne do odpowiedniego urzędu do dnia 31.08.2022 r.

Wymagania:
2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - maksymalnie 14 dni przed wygaśnięciem obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego..
Kryterium wyboru stanowi 100 % cena brutto za wykonanie usługi. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w następujących częściach:
1. I część w wysokości 60% wynagrodzenia całkowitego za okres objęty etapem 1.
2. II część wynagrodzenia w wysokości 40% wynagrodzenia całkowitego za zakres objęty etapem 2.
Płatność nastąpi przelewem po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego wymienionej dokumentacji, na podane konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez wykonawcę. Złożenie faktury przez wykonawcę nie może nastąpić wcześniej niż w dniu pisemnej akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z procedurą dokonywania wydatków nie objętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Małdyty wprowadzoną Zarządzeniem nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11.01.2021 r.. Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowiązania Urzędu Gminy Małdyty do zawarcia umowy.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu: Danuta Masłowska tel.: 897586124 w. 34, e-mail: dmaslowska@maldyty.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.