Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie operatu wodnoprawnego

Przedmiot:

Wykonanie operatu wodnoprawnego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty
powiat: ostródzki
tel.: 897586124 w. 34
dmaslowska@maldyty.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Małdyty
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 897586124 w. 3
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych do sieci kanalizacyjnej z ujęcia znajdującego się w miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
Warunki wymagane od Wykonawców
I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu wodno prawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych do sieci kanalizacyjnej z ujęcia znajdującego się w miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej.
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą ustawą z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2233 z póź. zm.). Operat stanowić będzie załącznik do wniosków o wydanie pozwolenia wodno prawnego. W przypadku wymagalności sporządzenia dodatkowej dokumentacji, uzyskania decyzji bądź uzgodnień z odpowiednimi urzędami, które będą niezbędne do opracowania operatu bądź złożenia wniosku o pozwolenia wodno prawne, koszty i obowiązek ich uzyskania leża po stronie Wykonawcy.
Dokumentację należy sporządzić w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w formie elektronicznej.
W chwili obecnej Gmina Małdyty posiada pozwolenie wodno prawne na pobór wód z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 12/13 w obrębie Dobrocin, składającego się z jednej studni nr 3a o głębokości 23,0 m i wydajności eksploatacyjnej Q=65,0 m3/h przy depresji s=3,0 m, udzielone Decyzją znak RLŚ.6341.91.2012 wydaną 07.11.2012 roku przez Starostę Ostródzkiego w Ostródzie, obowiązująca do 31.12.2022 r.
Wyniki badań jakości wody pitnej zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym do wglądu. Pozostałe dokumenty niezbędne do wykonania operatu wodnoprawnego (np. m.in. wypis z rejestru gruntów) oraz do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca uzyska na swój koszt.

Dokument nr: GKMiR.271.1.17.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.06.2022 r. godz. 10.00
Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Małdyty, Ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty bądź złożyć w sekretariacie Urzędu w kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w miejscowości Dobrocin wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego".

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w następujących etapach:
1. Opracowanie, dostarczenie i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne do odpowiedniego urzędu do 31.08.2022 r.
2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - maksymalnie 14 dni przed wygaśnięciem obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego..

Wymagania:
Kryterium wyboru stanowi 100 % cena brutto za wykonanie usługi. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w następujących częściach:
1. I część w wysokości 60% wynagrodzenia całkowitego za okres objęty etapem 1.
2. II część wynagrodzenia w wysokości 40% wynagrodzenia całkowitego za zakres objęty etapem 2.
Płatność nastąpi przelewem po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego wymienionej dokumentacji, na podane konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez wykonawcę. Złożenie faktury przez wykonawcę nie może nastąpić wcześniej niż w dniu pisemnej akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.
III. Załączniki:
1. formularz ofertowy Wykonawcy,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. wzór umowy.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z procedurą dokonywania wydatków nie objętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Małdyty wprowadzoną Zarządzeniem nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11.01.2021 r.. Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowiązania Urzędu Gminy Małdyty do zawarcia umowy.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu: Danuta Masłowska tel.: 897586124 w. 34, e-mail: dmaslowska@maldyty.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.