Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
4919z ostatnich 7 dni
19700z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana akumulatorów w centrali oddymiania wraz z przeprowadzeniem diagnostyki połączenia...

Przedmiot:

Wymiana akumulatorów w centrali oddymiania wraz z przeprowadzeniem diagnostyki połączenia TSR z centralą POLON 4000

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Służba Ochrony Państwa
Podchorążych 38
00-463 Warszawa
powiat: Warszawa
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627904
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana akumulatorów w centrali oddymiania wraz z przeprowadzeniem diagnostyki połączenia TSR z centralą POLON 4000 w budynku nr 7 w obiekcie Raducz
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wymiana akumulatorów w centrali oddymiania wraz z przeprowadzeniem diagnostyki połączenia TSR z centralą POLON 4000 w budynku nr 7 w obiekcie Raducz Zgodnie z opisem powyżej. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Ośrodek Szkolenia Służby Ochrony Państwa
Raducz
96-115, Nowy Kawęczyn

Dokument nr: ID 627904

Otwarcie ofert: Otwarcia : 21-06-2022 08:20:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627904
Składania : 21-06-2022 08:15:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 w Warszawie informuje o postępowaniu w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Po uznaniu oferty za najkorzystniejszej, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (logistyka@sop.gov.pl), dane osób (imię,nazwisko,pesel), które będą realizowały przedmiot umowy na terenie SOP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na wejście osób na teren SOP bez podania przyczyny.
Zakres robót:
Centrala oddymiania: USC 6000,
Demontaż czterech akumulatorów oraz dostawa i ponowny montaż.
Akumulator: ZEUS ZS-7,5, Napięcie 12V, Pojemność 7,5Ah. - 4 sztuki.
Wykonanie szczegółowej diagnostyki połączenia pomiędzy TSR a centralą POLON 4000 oraz weryfikacja układów elektronicznych pakietu MSI i TSR.
Realizacja zamówienia na podstawie zlecenia.
Wykonanie prac możliwy jest w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (22) 606 57 09
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 PLN netto.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 5 dni od dnia przekazania zlecenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Związanie ofertą - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia,w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Służba Ochrony Państwa
Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.