Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego...

Przedmiot:

Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
marek.dziadosz.przetargi@wzz.wroc.pl
https://wzz-wroc.logintrade.net/zapytania_email,89668,8a32bb2c31c6f6d31bbb0c574438315e.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu na warunkach określonych w projekcie umowie (projekt umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia).
2. Wykaz numerów telefonicznych zgodnych ze schematem numeracji - zgodnie z pulą numeracji podaną w tabeli nr 1.
3. Zapotrzebowanie na numery telefonów dla wszystkich jednostek Wrocławskiego Zespołu Żłobków zgodnie z tabelą poniżej. Zamawiający oczekuje zachowania obecnie posiadanej puli numeracyjnej, podanej w tabeli nr 1.
4. Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych zgodnych ze schematem numeracji - zgodnie z pulą numeracji.
TABELA nr 1
l.p.
lokalizacja
adres
nowy numer
1
żłobek nr 1
ul. Lwowska 20
(071) 718 62 01
2
żłobek nr 2
ul. Zemska 33
(071) 718 62 02
3
żłobek nr 3
ul. Białowieska 27
(071) 718 62 03
4
żłobek nr 4
ul. Kłodnicka 25
(071) 718 62 04
5
żłobek nr 5
ul. Dokerska 5
(071) 718 62 05
6
żłobek nr 5 - filia
ul. Barskich 45
(071) 718 62 20
7
żłobek nr 6
ul. Krowia 1
(071) 718 62 06
8
żłobek nr 7
ul. Drukarska 9
(071) 718 62 07
9
żłobek nr 8
ul. Sądowa 6
(071) 718 62 08
10
żłobek nr 9
ul. Wrońskiego 13 d
(071) 718 62 09
11
żłobek nr 10
ul. Brodatego 17
(071) 718 62 10
12
żłobek nr 11
ul. Hubska 39
(071) 718 62 11
13
żłobek nr 12
ul. Jugosłowiańska 85 a
(071) 718 62 12
14
żłobek nr 13
ul. Wieczysta 107
(071) 718 62 13
15
żłobek nr 14
ul. Mulicka 4c
(071) 718 62 14
(071) 718 62 80
(071) 718 62 81
16
żłobek nr 15
ul. Łukowa 37
(071) 718 62 15
(071) 718 62 82
(071) 718 62 83
17
żłobek nr 16
ul. Sygnałowa 23
(071) 718 62 16
(071) 718 62 84
(071) 718 62 85
18
Żłobek nr 17
ul. Sołtysowicka 9A
(071) 718 62 17
(071) 718 62 86
(071) 718 62 87
19
administracja
ul. Fabryczna 15
(071) 718 62 30
do
(071) 718 62 69
20
administracja - Dział Techniczno-Eksploatacyjny oraz Dział Zamówień Publicznych
ul. Fabryczna 10, Budynek Dozamel A11
(071) 718 62 70
do
(071) 718 62 79
21
numery zarezerwowane dla WZŻ (bez przypisania do konkretnej jednostki)
pozostałe z puli numeracyjnej:
(071) 718 62 00
do
(071) 718 62 99
Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu w lokalizacjach wskazanych poniżej
Lista wszystkich lokalizacji Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu
Nazwa
Adres (ulica)
Administracja
Fabryczna 15
Administracja - Dział Techniczno-Eksploatacyjny oraz Dział Zamówień Publicznych
Fabryczna 10, Budynek Dozamel A11
Żłobek Nr 1
Lwowska 20
Żłobek Nr 2
Zemska 33
Żłobek Nr 3
Białowieska 27
Żłobek Nr 4
Kłodnicka 25
Żłobek Nr 5
Dokerska 5
Żłobek Nr 5 - Filia
K i M Barskich 45
Żłobek Nr 6
Krowia 1
Żłobek Nr 7
Drukarska 9
Żłobek Nr 8
Sądowa 6
Żłobek Nr 9
Wrońskiego 13D
Żłobek Nr 10
Brodatego 17
Żłobek Nr 11
Hubska 39
Żłobek Nr 12
Jugosłowiańska 83A
Żłobek Nr 13
Wieczysta 107
Żłobek Nr 14
Mulicka 4C
Żłobek Nr 15
Łukowa 37
Żłobek Nr 16
Sygnałowa 23
Żłobek Nr 17
Sołtysowicka 9A
6. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług określonych w umowie w oparciu o wykorzystanie jakiejkolwiek technologii radiowej/bezprzewodowej.
7. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do:
1) nielimitowanego dostępu do sieci Internet (bez limitu przesyłanych danych, ograniczeń czasu trwania połączenia lub ograniczeń parametrów przesyłu po przekroczeniu ustalonego pakietu danych).
2) zapewnienia dostępu do Internetu, odrębnie dla każdej z ww. lokalizacji Zamawiającego, z zachowaniem parametru minimalnej przepustowości 1Gb/s (symetrycznie w każdym z kierunków - wysyłka/odbiór). Oferty świadczenia usługi dostępu do sieci Internet o parametrach niższych niż wymagane nie będą oceniane aZamawiający odrzuci ofertę , jako niezgodną z treścią Zaproszenia(zostaną odrzucone, jak nie spełniające wymogów Zaproszenia).
3) utrzymywania minimalnych parametrów przepustowości łącza dla usługi wymienionej w pkt 2) i określonej w ofercie przez cały okres trwania umowy.
4) przydzielenia stałych adresów IP publicznych w każdej lokalizacji:
? dla lokalizacji dyrekcji WZŻ (ul. Fabryczna 15) - minimum 4 stałe (statyczne) publiczne adresy IP
? dla lokalizacji Żłobek Nr 10 Ul. H. Brodatego 37 - minimum 4 stałe (statyczne) publiczne adresy IP
? dla lokalizacji Żłobek Nr 16 Ul. Sygnałowa 23 - minimum 4 stałe (statyczne) publiczne adresy IP
? dla pozostałych jednostek - po minimum 2 stałe (statyczne) publiczne adresy IP
? dla jednostek, które Zamawiający planuje uruchomić w okresie obowiązywania umowy po minimum 2 stałe (statyczne) adresy publiczne IP.
W chwili obecnej Zamawiający nie planuje uruchomienia innych lokalizacji ale w przyszłości nie jest to wykluczone.
8. Ciągłego świadczenia usług telekomunikacyjnych tj. telefonii stacjonarnej (w tym realizowanej poprzez VoIP) oraz dostępu do sieci Internet, tzn. 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu
9. Realizacji połączeń bez limitu czasu trwania połączenia i ilości wykonywanych połączeń ze wszystkimi numerami krajowego planu numeracyjnego, tj.: telefonii stacjonarnej (lokalnych i międzystrefowych) oraz telefonii sieci komórkowych w ramach abonamentu bez dodatkowych opłat. Numery skrócone, specjalne, jak również numery o podwyższonej opłacie nie są zawarte w opłacie abonamentowej. W związku z tym, opłaty za te połączenia będą realizowane na podstawie powszechnie obowiązującego cennika wykonawcy który będzie stanowił załącznik do umowy,
10. Konfiguracji central telefonicznych zamawiającego (tabela-punkt 15.) do prawidłowego funkcjonowania.
11. Uruchomieniu na numerach wskazanych przez Zamawiającego, usługi polegającej na zapowiedzi o treści: ,,Witamy we Wrocławskim Zespole Żłobków. Uprzejmie informujemy, że rozmowa może być nagrywana. Jeżeli nie wyrażają państwo na to zgody, prosimy o zakończenie połączenia."
12. Wliczenia w ceny abonamentów wszelkich kosztów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w szczególności:
1) instalacyjnych z tytułu uruchomienia łącza (instalacja, konfiguracja, konfiguracja centrali telefonicznej, aktywacja itp.),
2) zapewnienie podstawowych i dodatkowych usług dostępnych w wybranym przez Wykonawcę standardzie, w szczególności usługi umożliwiające prezentację numeru, identyfikację numeru, blokadę prezentacji, blokadę identyfikacji, przenoszenie przychodzących wywołań na inny numer, bezwarunkowe przekierowanie połączenia,
3) konserwacji i utrzymania łączy
13.Umożliwienia, z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi, dla wszystkich połączeń wychodzących blokady numerów o podwyższonej płatności, przy zachowaniu możliwości jej usunięcia na żądanie Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
14.Oddanie Zamawiającemu do użytkowania na czas realizacji umowy urządzeń/sprzętu niezbędnego do świadczenia usług przez Wykonawcę.Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i używania zgodnie z przeznaczeniem urządzeń udostępnionych przez Wykonawcę.
15.Poniżej wykaz obiektów, w których zainstalowano centrale telefoniczne wraz ze wskazaniem nazwy, modelu oraz ich producenta.
Nazwa
Adres
Nazwa/Model/producent
Centrali telefonicznej
Administracja
Fabryczna 15
SILCAN CCT-1668.EU
Żłobek Nr 3
Białowieska 27
SLICAN ip pbx ipu-14.101
Żłobek nr 4
Kłodnicka 25
Slican IPU 14.103WM
Żłobek nr 6
Krowia 1
SLICAN IP PBX IPU-14
Żłobek Nr 7
Drukarska 9
Slican IPU 14.103WM
Żłobek Nr 8
Sądowa 6
IP PBX Server Proxima Platan
Żłobek Nr 9
Józefa Hoene-Wrońskiego 13d
Slican IPU 14.103WM
Żłobek Nr 10
Ul. H. Brodatego 17
SLICAN IPM-032
Żłobek nr 12
Ul. Jugosłowiańska
SLICAN IP PBX IPU-14
Żłobek Nr 13
ul. Wieczytsa 107
Slican IPU 14.103WM
Żłobek Nr 14
Mulicka 4C
Slican IPU 14.105WM
Żłobek Nr 15
Łukowa 37
SILCAN CCT-1668.L
Żłobek Nr 5 - Filia
K i M Barskich 45
SLICAN IP PBX IPU-14
Żłobek Nr 16
Sygnałowa 23
IP PBX Proxima Platan
16. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 01.07.2022 r.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług od dnia 01.07.2022 r. przez kolejne 12 miesiące (12 okresy rozliczeniowe/abonamentowe).
17. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, jeżeli Wykonawca odbędzie wizje lokalną koszt ponosi Wykonawca, Zamawiający nie zwraca poniesionych kosztów za wizje lokalną.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 64211000-8 64200000-8 1 szt. %

Dokument nr: Z46/48901

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wzz-wroc.logintrade.net/zapytania_email,89668,8a32bb2c31c6f6d31bbb0c574438315e.html

TERMIN SKŁADANIA: 2022-06-21 10:00

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Marek Dziadosz

e-mail: marek.dziadosz.przetargi@wzz.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.