Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych

Przedmiot:

Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2022-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania o nazwie:
Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych miasta Poznania
Opis przedmiotu zamówienia:
zgodnie z poniższą tabelą i załącznikami do zapytania ofertowego
Lp. Czynność liczba jedn.
NOWE MIASTO
Montaż nowych mebli na ulicy Żelaznej
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,
zgodnie z 1. załącznikiem nr 1. (lokalizacja zostanie podana po wyłonieniu Wykonawcy)
(Siedzisko z drewna liściastego impregnowanego i malowanego lakierobejcą (kolor do
ustalenia z Zamawiającym). Konstrukcja z odlewu z aluminium)
1 szt.
2.
Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), -
wielkość zabruku 130x250 cm/szt. - 3,25 m2
(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na
zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie
podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm,
cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)
3,25 m2
Montaż nowych mebli na ulicy Katowickiej
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,
3. zgodnie z załącznikiem nr 1. (lokalizacja zostanie podana po wyłonieniu Wykonawcy)
(Siedzisko z drewna liściastego impregnowanego i malowanego lakierobejcą (kolor do
ustalenia z Zamawiającym). Konstrukcja z odlewu z aluminium)
4 szt.
4.
Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), -
wielkość zabruku 130x250 cm/szt. - 3,25 m2
(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na
zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie
podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm,
cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)
13,00 m2
STARE MIASTO
Zakup ławki wraz z przewiezieniem do magazynu ZDM
Zakup ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez oparcia, zgodnie z
5. załącznikiem nr 1.
(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo)
1 szt.
GRUNWALD
Montaż nowych mebli na skwerze u zbiegu Ul. Złotowskiej i Ul. Gryfińskiej
6.
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium; montaż
ławek - elementów kotwiczących i wykonanie fundamentów w istniejącej nawierzchni
przepuszczalnej typu Hanse Grand wraz z odtworzeniem naruszonej nawierzchni wokół
ławek )
2 szt.
JEŻYCE
Montaż nowych mebli na ulicy Sianowskiej wg załączników graficznych
7.
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium
2 szt.
Montaż nowych mebli na ulicach: Dąbrowskiego 94, Barzyńskiego, Przybyszewskiego/Galla,
Kraszewskiego, Kościelna wg załączników graficznych
12.
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)
5 szt.
Montaż ławki na ulicy Dąbrowskiego z przewiezieniem z magazynu ZDM (bez zakupu) wg załączników
graficznych
13.
Montaż ławki z transportem z magazynu ZDM 1 szt.
Montaż nowych mebli na ulicy Niestachowskiej wg załączników graficznych
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,
8. zgodnie z załącznikiem nr 1.
(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium)
1 szt.
Montaż nowych mebli na ulicy Nad Wierzbakiem wg załączników graficznych
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,
9. zgodnie z załącznikiem nr 1.
(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium)
1 szt.
Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z transportem elementów
10. metalowych do skupu metali 2,5 mb
Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), -
wielkość zabruku 130x250 cm/szt. - 3,25 m2
(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na
zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie
podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm,
cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)
11. 3,25 m2
Montaż nowych mebli na ulicy Szpitalnej wg załączników graficznych
14.
Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr
katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami,,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)
1 szt.
Do cen należy doliczyć koszty zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów
w celu wykonania zadania. Zamawiający nie dysponuje wszystkimi elementami małej
architektury.
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie zakresu robót w zależności od
przyznanych środków Rad Osiedli oraz ewentualną zmianę sposobu montażu i lokalizacji
ławek. Szczegółowe lokalizacje montażu elementów małej architektury zostaną wskazane przez
Zamawiającego po wyborze oferty.
W przypadku rezygnacji Zamawiającego z montażu dostarczonych ławek, koszty związane
z ich montażem pokryją koszty transportu ławek do magazynu ZDM.
Sposób montażu ławek do podłoża zgodny z opisem w załączniku nr 1. W przypadku montażu
elementów małej architektury poza terenem zabrukowanym, konieczne jest wykonanie
stosownych fundamentów oraz odtworzenie terenów zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali,
zdemontowanych elementów metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania (dot.
ogrodzenia na Ul. Nad Wierzbakiem). Powyższa czynność powinna zostać poprzedzona
wskazaniem Zamawiającemu z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO
(ze stosownym zapisem w dziale VII) firmy transportującej odpad złomu, szacunkowej masy
złomu oraz adresu punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty
przekazania odpadów przez Wydział Logistyki Zamawiającego. Czynność przekazania do
punktu skupu metali wraz
z potwierdzeniem transportu w bazie BDO powinna być zrealizowana przez Wykonawcę
niezwłocznie po dokonaniu demontażu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien dostarczyć
Zamawiającemu poświadczenie przyjęcia odpadu przez odbiorcę (np. dokument PZ-przyjęcie
zewnętrzne wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu,
nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie elementów
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie stanowić będzie podstawę do
wystawienia przez Zamawiającego faktury dla punktu skupu metali. W przypadku przekroczenia
ww. terminu Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż do dnia
potwierdzenia transportu w bazie danych o odpadach (BDO)
i dostarczenia poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę. W wyżej wymienionym przypadku
termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez
Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności, a nie od dnia
przekazania faktury.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi w zakresie robót brukarskich, 24
miesięcznej rękojmi na metalowe elementy małej architektury oraz 12 miesięcznej na elementy
drewniane, liczonej od dnia odbioru.

Dokument nr: ZDM-PZ.427.245.2022.1

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 20.06.2022 r. godz. 12:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 17.06.2022 r.

Sposób złożenia ofert:
Wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie
wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania - oferta do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 23 września 2022 r.

Wymagania:
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: ZDM-PZ.427.245.2022.1
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
Warunki uczestnictwa:
a) posiadanie zezwolenia na transport odpadów, poprzez wpis do ,,Rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami" tj. BDO
b) Wykonawca musi dysponować doświadczeniem w realizacji usług polegających na
wykonaniu zagospodarowania elementami małej architektury tj. ławki, elementy małej
architektury dla placów zabaw (wraz z pracami brukarskimi) dla przestrzeni publicznej. W celu
potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie wykonania 2
robót, każda z nich o wartości min. 15 000,00 zł - związane z montażem małej architektury i
robotami brukarskimi.
W skład oferty wchodzi:
1. Formularz ofertowy wraz z przedmiarem robót - załącznik nr 3
2. Formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy wraz z kopiami poświadczeń /
referencji - załącznik
nr 4
3. Wpis do rejestru BDO świadczący o zezwoleniu na transport odpadów
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania o cenę oraz załączenie wymaganych dokumentów tj.
kopii poświadczeń/referencji zrealizowanych usług potwierdzonych podpisem ,,Za zgodność z
oryginałem" wraz z kosztami realizacji prac oraz wpis do rejestru BDO. Brak powyższego uznany
zostanie jako niespełnienie warunków zapytania ofertowego i będzie powodem odrzucenia oferty.

Uwagi:
Kryterium wyboru oferty
Cena- 100%.
Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty do kompleksowego wykonania zadania.

Kontakt:
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Paulina Gauza-Awiorko, e-mail:
pgauza@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.