Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
472z dziś
5372z ostatnich 7 dni
20153z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace remontowo - aranżacyjne w pomieszczeniach biurowych

Przedmiot:

Prace remontowo - aranżacyjne w pomieszczeniach biurowych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Al. Wojska Polskiego 184C/15
71-256 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: (91) 486 07 38, Fax: (91) 486-08-25
biuro@pomerania.org.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: (91) 486 07 38
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace remontowo - aranżacyjne w pomieszczeniach biurowych w budynku przy Ul. Podgórnej 62/U1 w Szczecinie, na potrzeby siedziby Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 1030 (bez udziału Oferentów).

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania ofert.
Prawidłowo zamkniętą kopertę z napisem:
,,Prace remontowo - aranżacyjne w budynku przy Ul. Podgórnej 62/U1 w Szczecinie", zawierającą wypełniony załącznik nr 1 do IWZ, należy składać w Biura Stowarzyszenia przy Al. Wojska Polskiego 184c/15 w Szczecinie, I piętro, pokój 156 w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania robót: do 9 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót, ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022.

Wymagania:
DLA ZAMÓWIENIA DO 130 000,00 PLN
II Tryb udzielenia zamówienia.
Udzielenie zamówienia zostało wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy.
2. Wynagrodzenie wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag i sprawdzeniu będzie płatne na podstawie jednej faktury.
3. Warunki płatności.
Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów.

4. Rękojmia i gwarancja.
Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag.

5. Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.

6. Podpisanie umowy
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa
o wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
9. Unieważnienie postępowania
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz, że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Stowarzyszanie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Kontakt:
7. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
1. Maria Peda: telefon 91 48 607 38

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.