Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
5389z ostatnich 7 dni
20170z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie procedury legalizacyjnej

Przedmiot:

Przeprowadzenie procedury legalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA im. Ignacego Mościckiego w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
kanclerz@puzim.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w
Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie procedury legalizacyjnej
w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku Uczelni z przeznaczeniem na
niepubliczne przedszkole dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat oraz na podstawie art. 71a ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz na podstawie sporządzonej inwentaryzacji jaką
posiada Zamawiający.

W zakres prac wchodzą:
a) opis i rysunki określające usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic
nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której
zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
b) rysunków budowlanych wraz z zwięzłym opisem technicznym, określającym rodzaj i
charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi
techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie
potrzeby, również danymi technologicznymi,
c) zaświadczenia Burmistrza Miasta Mława o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w przypadkach braku obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
d) uzgodnienia rysunków technicznych z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych oraz Rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych.

Dokument nr: KAI.262.19.2022

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w
języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres
Wykonawcy z adnotacją: ,,Zapytanie ofertowe KAI.262.19.2022"
7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2022 do godz. 15.00
a) Ofertę należy przygotować i złożyć wraz ze wszystkimi załącznikami i wymaganymi
dokumentami w terminie do 21.06.2022 (do godz. 15:00) w siedzibie Zamawiającego
(Rektorat - pokój 131) na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie, Ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów w
formie pisemnej lub przesłać jako zeskanowane dokumenty (wypełnione i podpisane
przez osobę upoważnioną) na adres e-mail: kanclerz@puzim.edu.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 55 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, pok. 208.

5. Oferta powinna zawierać
a) wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 2,
b) zaakceptowany wzór umowy,
c) upoważnienie do podpisania oferty (reprezentowania Wykonawcy) jeżeli nie wynika
ono z wpisu do właściwego rejestru.

Uwagi:
4. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów)
100 % cena

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.