Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup składników majątkowych

Przedmiot:

Zakup składników majątkowych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
ul. Ligockiej 103
40-568 Katowice
powiat: Katowice
+48 575 660 327, 48 697 871 155
rlucki@tfsilesia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 575 660 327, 48
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup składników majątkowych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania.
II. Przedmiot zapytania
Zakup składników majątkowych zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich przy Ul. Stalmacha 8, w tym:
1. Ok 50 Mg rur precyzyjnych produkcji Walcowni Rur Silesia SA w likwidacji (WRS), ciągnionych na zimno, bez szwu, z czego:
a. ok. 18 Mg - rury posiadające świadectwa odbioru zgodnie z PN-EN 10204, o wymiarach średnic od 10 do 75 mm i grubości ścianki od 1,5 do 5 mm.
b. ok. 32 Mg - rury bez atestów, o wymiarach średnic od 1 do 102 mm i grubości ścianki od 1 do 7,1 mm.
2. ok 70 sztuk stojaków na rury wraz z podestami obsługowymi, zamontowanych w halach produkcyjnych WRS.
3. 32 sztuki zapór betonowych dwustronnych, o wymiarach 200 cm x 80 cm, malowanych w czarno-żółte pasy.
4. przecinarki taśmowej Bomar Proline 420.350 H z oprzyrządowaniem, będącej własnością WRS.
Na każdy z przedmiotów zapytania można składać odrębną ofertę. Pierwszeństwo mają oferty obejmujące całość oferowanego asortymentu.
Warunki zakupu:
Ad. 1. Zakup rur
Załadunek, ważenie i wywóz rur odbywa się na koszt i siłami Kupującego. Oferta na zakup wszystkich rur winna zawierać cenę zakupu netto, nie niższą niż 250 000 zł.
Szczegółowy wykaz rur zawierający m.in. wymiary, gatunki i oferowane ilości rur będzie udostępniony, na żądanie oferenta zgłoszone mailowo na adres rlucki@tfsilesia.pl
Ad. 2. Zakup stojaków
Sprzedaży podlegają wszystkie stojaki zamontowane w hali produkcyjnej. Demontaż, załadunek, ważenie i wywóz stojaków odbywa się na koszt i siłami Kupującego. Oferta winna zawierać cenę netto zakupu za 1 Mg stojaków.
Ad 3. Zakup zapór betonowych
Oferta dotyczy wszystkich 32 zapór, nabytych w roku 2021 r. Załadunek i wywóz zapór odbywa się na koszt i siłami Kupującego. Oferta winna zawierać cenę netto zakupu wszystkich 32 zapór.
Ad. 4. Zakup piły taśmowej
Oferta dotyczy, będącej własnością WRS, piły taśmowej BOMAR PROLINE 12 m z miernikiem (rok produkcji 2017) do cięcia walcowanych oraz ciągnionych prętów oraz profili ze stali i rur, w tym ze stali nierdzewnej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych, bez cięcia kątowego. Oferta winna zawierać cenę zakupu netto nie niższą niż 47 500 zł.
Każdorazowo demontaż, załadunek, ważenie i wywóz zakupionego asortymentu odbywają się na koszt i siłami Kupującego a zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z odebraniem zakupionych przedmiotów.

Składanie ofert:
Składanie ofert:
Oferta powinna być złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2022 roku, do godz. 14:00. Oferty zabezpieczone hasłem należy składać drogą elektroniczną, na adres mailowy: rlucki@tfsilesia.pl

Wymagania:
Oferowane składniki majątku można oglądać na miejscu, w godzinach od 9 do 13, po uprzednim umówieniu się.
Wywóz zakupionych przedmiotów powinien zakończyć się najpóźniej do 20 lipca 2022 r.
Przystąpienie do prac nastąpi po zawarciu umowy i uiszczeniu zaliczki w wysokości ? szacowanej wartości zakupionych przedmiotów.
Wszelkie dokumenty związane z wywozem złomu, w tym BDO po stronie Kupującego.
Oferta powinna zawierać
1. nazwę, siedzibę oferenta oraz dane kontaktowe;
2. dokładne określenie nabywanego asortymentu;
3. cenę zakupu 1 Mg/1kg nabywanego asortymentu, która obejmuje koszty ważenia, demontażu, transportu i ewentualnej utylizacji lub cenę netto zakupu w przypadku piły;
4. warunki płatności;
5. proponowany harmonogram prac uwzględniający rozpoczęcie i zakończenie prac;
6. informacje na temat doświadczenia w zrealizowanych dotychczas pracach o podobnym zakresie;
7. oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem zezwoleń, niezbędnych do realizacji przedmiotu zlecenia;
8. oświadczenie o statusie podatnika od towaru i usług (VAT).
Dodatkowo oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa), posiadać datę sporządzenia i zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty.
Kryterium wyboru ofert będzie cena i czas realizacji zlecenia.
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:mdomanska@tfsilesia.pl w tym samym terminie.
TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
1. cenowym;
2. metod i terminów realizacji zlecenia objętego przedmiotem zapytania ofertowego
3. merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego;
Kryterium wyboru ofert będzie cena i czas realizacji zlecenia.
O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej na adres: blapuszynska@tfsilesia.pl oraz rlucki@tfsilesia.pl

Kontakt:
Kontakt telefoniczny w sprawie oglądania oferowanego majątku +48 575 660 327 lub +48 697 871 155

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.