Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
705z dziś
5606z ostatnich 7 dni
20387z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie drobnych robót gazowniczych w branży gazowej

Przedmiot:

Wykonywanie drobnych robót gazowniczych w branży gazowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka "
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 815 11 85
z.leonarcik@ipczd.pl
https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/63922/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 815 11 85
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KONKURS POD NAZWĄ:
,,Wykonywanie drobnych robót gazowniczych w branży gazowej w obiektach Instytutu ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie"
II. Przedmiot Zamówienia

Zamówienie dotyczy ,,wykonywania drobnych robót w branży gazowej w Instytucie ,,Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie""
Obsługa gazów medycznych:

1. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych
- stacja sprężarek wraz z przeglądami okresowymi (1 raz na rok lub po przepracowaniu odpowiedniej ilości motogodzin określonych przez producenta);
- stacje próżni wraz z przeglądami okresowymi (1 raz na rok lub po przepracowaniu odpowiedniej ilości motogodzin określonych przez producenta);
- rozprężanie gazów, przeglądy okresowe: tlen, podtlenek azotu;
- instalacja gazów technicznych: sprężone powietrze;
- instalacje gazów medycznych wraz z przeglądami okresowymi: tlen, podtlenek azotu, sprężone powietrze, próżnia;
- punkty poboru gazów;
- strefowe zespoły kontrolne instalacji gazów medycznych;
- filtry

2. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji gazu ziemnego:
- instalacji wewnętrznych budynków gazu ziemnego,
- urządzeń takich jak: kuchenki gazowe, palniki, kurki laboratoryjne, itp.,
- armatury, osprzętu i wyposażenia urządzeń i instalacji gazu ziemnego

Wykaz prac wchodzących w zakres usługi:

1. Codzienne sprawdzanie działania:
- źródeł zasilania instalacji tlenowej, próżniowej, powietrza, CO2, N20
- reduktorów ciśnienia, wskazań manometrów i wakuometrów
- poziomu oleju w karterach sprężarek i olejowych pomp próżni
- naczyń obserwacyjnych próżni, odwadnianie instalacji
2. Konserwacja i naprawa:
- punktów poboru gazów medycznych
- odciągów gazów poanenstetycznych
- dozowników tlenu
- reduktorów tlenu i sprężonego powietrza
- regulatorów ssania
- serwisowanie (szafki zaworowo informacyjne)
3. Montaż i naprawa szyny modura
4. Utrzymanie czystości w stacji zgazowania, rozprężalni tlenu, próżni oraz dyżurki, pomieszczenia sprężarek, próżni i tlenowni
5. Okresowa konserwacja urządzeń i instalacji gazów medycznych
6. Prowadzenie okresowych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji

Otwarcie ofert: Termin niepublicznego otwarcia ofert 22.06.2022 r. godz. 10:30

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/63922/details
Termin i miejsce składania ofert
Oferty (zgodnie z formularzem cenowym- złącznik 1) należy składać do dnia 22.06.2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej lub na adres e-mail z.leonarcik@ipczd.pl .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotowego zamówienia sukcesywnie od podpisania Umowy przez 12 miesięcy od 10.07.2022.
Lokalizacje pomp próżni:
Budynek ,,L"
Zestaw próżniowy ( 3 pompy, zbiornik, instalacja, punkty poboru)

Budynek ,,D"
4 pompy próżni wodne ( 2 zbiorniki, sieć, punkty poboru )

Budynek ,,E"
4 pompy próżni wodne ( zbiornik, sieć, punkty poboru)

Budynek ,,RD"
2 pompy próżni wodne ( zbiornik, sieć, punkty poboru)

,,Pediatria"
Zestaw próżniowy ( 3 pompy, zbiornik, sieć, punkty poboru)

Wymagania:
III. Warunki zmówienia

Poniżej wykaz wszystkich instalacje gazów oraz należące do nich urządzenia znajdujące się w Instytucie ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka":

1. Tlen - 2 zbiorniki w dzierżawie - rampa rozprężna butlowa, sieć, tablice zaworowo - sygnalizacyjne, punkty poboru, filtry
2. Podtlenek azotu - 2 rampy butlowe, sieć, punkty poboru, odciągi gazów poanestetycznych w punktach poboru
3. Dwutlenek węgla - 2 rampy butlowe, sieć, punkty poboru
4. Sprężone powietrze - 3 sprężarki, zbiorniki (filtracja i osuszanie), sieć, punkty poboru
5. Sprężone powietrze medyczne - 3 sprężarki, zbiornik (oczyszczanie), sieć, punkty poboru
6. Sprężone powietrze pozamedyczne - 2 sprężarki, zbiornik, wymrażacz, sieć, punkty poboru)
7. Gaz ziemny - reduktor, gazomierz, się zewnętrzna i wewnętrzna z osprzętem
8. Zbiornik ciekłego azotu
9. 2 zbiorniki powietrza (hydrofornia)
Sposób rozliczania:

1.Wszystkie usługi zlecane są na podstawie wystawionych kart pracy. Każda karta po wykonaniu usługi musi być potwierdzona przez osobę zgłaszającą (czytelny podpis lub podpis i pieczątka).
Na przekazanej karcie pracy należy szczegółowo opisać wykonane roboty.
2. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć do akceptacji harmonogram planowanych przeglądów
3. Roboty będą rozliczane kosztorysem wykonawczym opracowanym na podstawie obowiązujących KNR, a w przypadku braku normatywów wg kalkulacji własnych wykonawcy zatwierdzonych przez inwestora.
4. Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadania dostarcza wykonawca.
5. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace jest protokół odbioru podpisany przez obie strony.
2. Warunki płatności
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
4. Kryterium oceny ofert
a. Kryterium (waga) cena - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

5. Postanowienia dodatkowe
IPCZD zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
Termin związania ofertą 30 dni

Kontakt:
Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego
a. Małgorzata Zelewska tel. 22 815 11 85 e-mail: m.zelewska@ipczd.pl
b. Aleksandra Grodzicka tel. 22 815 11 33 e-mail: a.grodzicka@ipczd.pl
c. Zoriana Leonarcik tel. 22 815 16 04 e-mail: z.leonarcik@ipczd.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.