Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odcinkowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi

Przedmiot:

Odcinkowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o
ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań
powiat: Poznań
Telefon: 61633 36 59,61633 30 45, Fax: 61633 36 59
sekretariat@zrk-dom.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: Nie dotyczy
Nr telefonu: Telefon: 61633 36 59
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówienia: ,,Odcinkowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 430 Barnówko-Kostrzyn w km: 224,400 - 225,176; 228,028 - 229,702 wraz z robotami towarzyszącymi" na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze"
Opis Zamówienia: Wykonanie robót torowych wymienionych w załączonym do WZ Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 20.06.2022r.

Składanie ofert:
Miejsce i termin
składania ofert: Zakład Robót komunikacyjnych - DOM w Poznaniu, ul Mogileńska 10G, 61-052
Poznań - Sekretariat
TERMIN SKŁADANIA ofert: do godz. 9:00 dnia 20.06.2022r.

Wymagania:
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład
Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Wykaz wymaganych Zgodnie z wykazem zawartym w Warunkach Zamówienia
dokumentów:
Informacje o wadium: Nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: Cena -100,00%
Warunki udziału w O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają
postępowaniu: warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania w zakresie ich
spełniania Zamawiający zawarł w pkt. 7 i 8 WZ stanowiącej załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły
spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez
Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w WZ oraz wymaganiom
stawianym Wykonawcą.
Termin zawiązania 60 dni
ofertą:
Zabezpieczenie Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał zabezpieczenia
należytego wykonania należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej umowy: w ofercie ostatecznej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Na stronie internetowej Zamaiającego www.zrk-dom.com.pl, oraz w siedzibie Zamawiającego ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, pok. Nr 114

Kontakt:
Osoba do kontaktu
Michał Rumiński, e-mail: m.ruminski@zrk-dom.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.