Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja terenu siłowni zewnętrznej oraz wykonanie dwóch boisk

Przedmiot:

Modernizacja terenu siłowni zewnętrznej oraz wykonanie dwóch boisk

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
powiat: mielecki
jgodek@mosir.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie : ,,Modernizacja terenu siłowni zewnętrznej oraz wykonanie dwóch boisk do gry w bule'
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Odchwaszczenie donic, rabat ozdobnych, uzupełnienie materiału roślinnego oraz kruszywa na łącznej powierzchni 141m2.
Odchwaszczenie ciągów komunikacyjnych i uzupełnienie powierzchni z kamienia pomiędzy rabatami i urządzeniami do ćwiczeń na łącznej powierzchni 320m2.
Wykonanie dwóch boisk do gry w bule zgodnie ze specyfikacją o łącznej powierzchni 120m2.
Wykonanie podłoża z tłucznia lub żwiru na pozostałej części rabaty o łącznej powierzchni 255m2 na której planowane są boiska do gry w bule
Zamontowanie dodatkowych miejsc siedzących (lub ławek) w bliskiej odległości od planowanych boisk do gry w bule.
Nasadzenia z ziół i roślin pachnących w bliskiej odległości planowanych miejsc siedzących.
W załączeniu szkic.

Dokument nr: 13/ZP/30E/2022

Otwarcie ofert: 11. Otwarcie ofert nastąpi 21.06.2022 r. o godz. 12:00.

Składanie ofert:
10. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 11:00 w formie:

papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec
faksem na nr : nie dotyczy
elektronicznej na e-mail: jgodek@mosir.mielec.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2022 r.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówieniao wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto
4. Okres gwarancji: 12 miesięcy
5. Warunki płatności:

Wykonawca składający ofertę musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
Należność za realizację przedmiotu Umowy płatna będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Inne istotne warunki zamówienia (np. warunki udziału w postepowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, przesłanki odrzucenia oferty):

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienie do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
dysponują zasobami finansowymi lub ekonomicznymi zapewniającymi wykonanie zamówienia.

7. Kryterium oceny ofert - cena 100%.

8. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

9. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Oferta" z Załącznika nr 2;
do złożonej oferty należy dołączyć wszystkie zamieszczone Załączniki podpisane przez osobę upoważnioną;
oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zeskanowana do formatu .jpg/.pdf lub opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
w przypadku przesłania oferty w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub złożonej osobiście, na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na wykonanie płyty niecki basenowej."

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.