Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych - dokumentacja...

Przedmiot:

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych - dokumentacja techniczna

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
powiat: Poznań
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628195
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej - dokumentacja techniczna
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji przetargowej w oparciu o przedłożoną Koncepcję usytuowania sali pozabiegowej oraz pomieszczeń pomocniczych, w tym również projektowanego magazynku aparatury medycznej i umywalni, na potrzeby postępowania przetargowego na wykonawstwo i realizacji robót w ramach zadania, pn. ,,Przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej". Dokumentacja musi zostać wykonana przez osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także musi uwzględniać uwarunkowania istniejącego obiektu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej o szczegółowości projektu wykonawczego, obejmującego branże architektoniczną, sanitarną, elektryczną i elektrotechniczną wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót poszczególnych branż i wyposażenia, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim - w wersji papierowej 3 egz. i elektronicznej (pdf i dwg). 2) Sporządzenie projektu wyposażenia przedmiotowych pomieszczeń wraz z niezbędnym sprzętem medycznym, w tym łóżka wraz z panelami przyłóżkowymi, parawanami oraz wykonanie rysunków mebli indywidualnych. 3) Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót. 4) Uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
OPZ_dokumentacja tec [...].pdf
OPZ_dokumentacja tec [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM
Polna 33
60-535, Poznań

Dokument nr: ID 628195

Otwarcie ofert: Otwarcia : 20-06-2022 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628195
Składania : 20-06-2022 12:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności dla każdego z etapów - Przelew do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury z podpisanym przez Zamawiającego protokółem odbioru (dla każdego z etapów oddzielnie). Etap I - wynagrodzenie stanowiące 90% kwoty określonej w ofercie. Etap II - wynagrodzenie stanowiące 5% kwoty określonej w ofercie. Etap III - wynagrodzenie stanowiące 5% kwoty określonej w ofercie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Etap I - sporządzenie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz ze Specyfikacją Techniczną poszczególnych branż i wyposażenia, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim - do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy/ zlecenia prac. Etap II - nadzór autorski na etapie postępowania przetargowego, udzielanie wyjaśnień, sporządzanie odpowiedzi i ewentualne uzupełnianie dokumentacji technicznej na potrzeby zapytań (rozliczenie po wyłonieniu Wykonawcy w procedurze przetargowej) Etap III - nadzór autorski w okresie realizacji inwestycji, udział w radach budowy (rozliczenie po zakończeniu inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Wymagane doświadczenie - 1) Należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonania prac. 2) Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie osób, które będą nadzorowały realizację robót: o Projektant branży architektonicznej - osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca min. 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Projektanta branży architektonicznej. o Projektant branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Projektanta branży sanitarnej. o Projektant branży elektrycznej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Projektanta branży elektrycznej. Na potrzeby złożenia oferty proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam"
OPZ_wymagane doświad [...].pdf

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.