Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac konserwacyjno - remontowych masztów antenowych

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjno - remontowych masztów antenowych

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
powiat: Lublin
47 811 10 35
radoslaw.kopczynski@lu.policja.gov.pl
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,89707,46c216bd1b64b3ced0e2a0614996f535.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 47 811 10 35
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac konserwacyjno - remontowych masztów antenowych w wybranych jednostkach Policji garnizonu lubelskiego
Przedmiot zamówienia:
Szanowni Państwo,
zapraszam wszystkich chętnych do złożenia ofert na: ,,Wykonanie prac konserwacyjno - remontowych masztów antenowych w wybranych jednostkach Policji garnizonu lubelskiego".
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się i akceptacja n/w dokumentów:
1) Wzór Umowy.
2) Załącznik nr 1 - wykaz (lokalizacja) masztów antenowych na których mają być wykonane prace konserwacyjno - remontowe.
3) Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz niezbędnych prac konserwacyjno - remontowych, które mają być przeprowadzone.
4) Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.
5) Załącznik nr 4 - wykaz osób realizujących przedmiot Umowy.
6) Załącznik nr 5 - protokół końcowy odbioru wykonanych prac konserwacyjno - remontowych.

Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie prac konserwacyjno - remontowych masztów antenowych w wybranych jednostkach Policji garnizonu lubelskiego. 50332000 - 1 1 komplet %

Dokument nr: Z46/57555, LU00-2021-141516

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,89707,46c216bd1b64b3ced0e2a0614996f535.html

TERMIN SKŁADANIA: 2022-06-21 12:00

Wymagania:
Kryteria formalne:
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wymaga od potencjalnych Wykonawców złożenia wraz z ofertą wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów:
1) Druk Oferta - Wykonawca wycenia każde pole ,,Cena jednostkowa brutto ( zł ).
2) RODO.
3) Klauzula Społeczna.
4) Oświadczenie_dot_przeciwdziałania_agresji.
Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia. Osoby realizujące przedmiot zamówienia, muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m. Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia - zawiera - załącznik nr 4. Tylko wymienione osoby w załączniku nr 4 będą wpuszczane na obiekty Policji.
Wykonawca, dopuszcza możliwość, że Wykonawca który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową, po zakończeniu postępowania przesyła Zamawiającemu na adres e-mail: radoslaw.kopczynski@lu.policja.gov.pl, wypełniony załącznik ,,DRUK OFERTA", który musi być tożsamy ze złożona ofertą cenową oraz pozostałe dokumenty. Nie dostarczenie scanu podpisanego powyższego załącznika ,,DRUK OFERTA", będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Dokumentem potwierdzającym poprawne wykonanie prac konserwacyjno - remontowych jest załącznik nr 5, podpisany bez uwag przez Zamawiającego. Podpisanie przez Zamawiającego bez uwag - załącznika nr 5 - będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Wykonawca wykona powierzone prace konserwacyjno- remontowe w ciągu 70 dni licząc od dnia podpisania Umowy (§ 3 ust. 1 wzoru Umowy).
Okres gwarancji na wykonane prace konserwacyjno - remontowe wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego wykonanych prac konserwacyjno - remontowych.
Termin płatności faktury VAT - zgodnie z zapisami wzoru Umowy - § 7.
Zamawiający wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z zapisami § 11 wzoru Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków
Waluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 14 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie
Termin zadawania pytań: 2022-06-20 14:00

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Radosław Kopczyński
tel: 47 811 10 35
e-mail: radoslaw.kopczynski@lu.policja.gov.pl
Osobami upoważnionymi do kontaktów roboczych z Wykonawcami są: Andrzej Małyska, tel. 47 811 10 45 , e-mail: andrzej.malyska@lu.policja.gov.pl oraz Piotr Jaworski, tel.: 47 811 10 42 w godz. 07:30 - 15:30, e-mail: piotr.jaworski@lu.policja.gov.pl
.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.