Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
603z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont toalet

Przedmiot:

Remont toalet

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11, fax: (33) 873-18-15
gmrzyglod@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (33) 873-18
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wadowice, Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Wadowicach zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn.:
Remont toalet w budynku Przedszkola nr 3 w Wadowicach
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalet w Przedszkolu Publicznym nr3 w Wadowicach.
2. Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr3, Ul. Lwowska 24, 34-100 Wadowice,
3. W ramach zamówienia Wykonawca wykona remont pomieszczeń łazienkowych wraz z modernizacją instalacji wod-kan. Powierzchnia toalet to ok. 25m2.
4. Prace obejmują m.in.:
4.1. Prace rozbiórkowe
a. rozebranie starych posadzek z płytek ceramicznych - ok. 25m2;
b. rozebranie kabin toaletowych 4szt. oraz kabiny prysznicowej;
c. demontaż szaf, półek oraz pozostałego wyposażenia pomieszczeń;
d. demontaż luksferów 90x90cm
4.2. Prace remontowe wraz z wyposażeniem
e. zaślepienie otworu po demontażu luksferów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi z wykończeniem;
f. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej (kabiny prysznicowe) podposadzkowej przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli w płynie - ok. 33m2;
g. Wykonanie posadzki warstwą z zaprawy samopoziomującej grubości 3mm - ok.25m2;
h. Ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych, lastryko (zgodnie z załącznikiem nr 1) układanych na klej o wymiarach 60x60cm metodą zwykłą wraz z przygotowaniem podłoża -ok. 25m2;
i. Przetarcie części istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach (od 120cm do 320cm);
j. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań, pęknięć) powierzchni tynku;
k. Przygotowanie podłoża pod malowanie - zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian
preparatem gruntującym; I. Malowanie dwukrotne ścian farbami hydrofobowymi i plamoodpornymi w kolorystyce:
jasny niebieski - ok.20m2, jasny pomarańczowy - ok.l2m2, biały - ok.40m2, w lokalizacjach
zgodnie z wizualizacją);
m. Wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD na wysokości 320cm, obudowa jednowarstwowa - ok. 25m2;
n. Malowanie dwukrotne sufitów farbami hydrofobowymi i plamoodpornymi w kolorze białym-ok. 25m2;
0. Wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych, lastryko w stylu minimalistycznym. Kolor płytki to odcienie bieli, odcienie beżu, odcienie czerni, multikolor, odcienie szarości. Do stosowania na podłogach i ścianach, wewnątrz. Grubość 9mm. o wymiarach 66x66cm. Montaż do wysokości 120cm - ok. 41m2 (Wymiary płytek mogą się różnić +/-S%);
p. Wykonanie okładzin ścian z płytek w kolorze białych. Powierzchnia gładka, matowa. Grubość płytki 9mm o wymiarach 30x60cm - ok. 6m2 (Wymiary płytek mogą się różnić +/-5%);
a. Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w kolorze pastelowym pomarańczowym, gładka, błyszcząca. Grubość płytki 6,5mm o wymiarach 9.80xl9.80cm- ok. 2,2m2 (Wymiary płytek mogą się różnić +/-5%);
b. Zamontowanie płyt MDF (wodoodporne) na ścianie, o kształcie i kolorze zgodnym z wizualizacją oraz załącznikiem nrl - 3szt.;
c. Wymiana i obniżenie kratek wentylacyjnych PCV - 3szt.;
d. Wymiana stolarki drzwiowej łazienkowej (wykucie, wymiana ościeżnic drewnianych) zgodnie z wizualizacją oraz załącznikiem nrl;
e. montaż kabin toaletowych, szafek oraz pozostałego wyposażenia zgodnie z wizualizacją oraz załącznikiem nrl;
4.3. Remont instalacji sanitarnej
f. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami sanitarnymi (w tym wykonanie stelaża podtynkowego z przyciskiem spłukującym do wiszącej misy ustępowej, lejowej szt.4) - zgodnie z wizualizacją oraz załącznikiem nrl;
g. Należy wykonać obudowę pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa;
h. Zaślepienie niedrożnej kratki odpływowej;
1. Wymiana grzejników na aluminiowe konwekcyjne, wyposażone w zawory z głowicą termostatyczną, zaworami odpowietrzającymi wraz z zamontowaniem obudowy grzejników zgodnie z wizualizacją oraz załącznikiem nrl - 3szt.;
4.4. Modernizacja instalacji elektrycznej
j. remont instalacji elektrycznej: wykucie istniejących przewodów, gniazdek, włączników, zabezpieczeń itp., położenie podtynkowo nowej instalacji elektrycznej, montaż gniazdek podtynkowych (2szt. podwójne, hermetyczne IP44, uziemione, białe), włączników podtynkowych (2szt. świecznikowe, podwójne, białe), wypustów pod lampy - plafon IP44, kwadratowy o wymiarach min. 45x45cm 6szt. (przerobienie jednego klinkietu na lampę sufitową - plafon), zaprawienie bruzd, wykonanie protokołu z pomiarów nowej instalacji;
4.5. Wywiezienie gruzu oraz zdemontowanych elementów;
5. Remont należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U.2020.1604 z późn. zm.) oraz zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami;
6. Montaż wyposażenia należy wykonać na odpowiedniej wysokości - tj. dla dzieci w wieku przedszkolnym przyjmuje się wysokość 55-65cm dla umywalki oraz miski WC (przed przystąpieniem do montażu należy uzgodnić wysokość z Zamawiającym);
7. Specyfikacja urządzeń i wyposażenia znajduje się w załączniku nr 1 ,,Zestawienie materiałów" do zapytania ofertowego;
8. Dokumentacja fotograficzna toalet stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
9. Wykonawca ma przewidzieć wszystkie prace niezbędne do uzyskania finalnego efektu prac zgodnych z załączonymi do Zapytania ofertowego wizualizacjami toalet - załącznik nr 3;
10. Zamawiający udostępnia inwentaryzację pomieszczeń w załączniku nr 4;
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany produktu/materiału na równoważny w przypadku np. potwierdzonej niedostępności opisanego w specyfikacji produktu/materiału. Wykonawca o zmianę powinien zawnioskować pisemnie. Wniosek powinien zawierać pełną specyfikację oraz zdjęcie zastępczego produktu/materiału. Jeśli jest możliwość - należy przedstawić próbki. Zamawiający zobowiązany jest do 2 dni roboczych powiadomić Wykonawcę o decyzji.
12. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać szczegółowe pomiary;
13. Zaleca się wizję w lokalu przed przystąpieniem do zapytania ofertowego w celu rzetelnej wyceny prac remontowych;
14. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji produktów/próbek materiałów, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac montażowych;
15. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia tj. w zakresie prac remontowych oraz wyposażenia i sprzętu.
16. Wszelkie wątpliwości Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym.

Dokument nr: 1.271.59.2022

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 20 czerwca 2022 r. godz. 12:00
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o w wersji elektronicznej na adres gmrzyglod@wadowice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie od 18 lipca 2022r. do 29 sierpnia 2022r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Do oferty należy załączyć:
a) Wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i 2 do formularza ofertowego;
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa notarialnie - art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192).
5. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta/Pełnomocnika.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.);
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
5. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o w wersji elektronicznej na adres: gmrzyglod@wadowice.pl
6. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. W przypadku złożenia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
9. Oferty częściowe i wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.
11. Zwrot kosztów postępowania - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego gdy:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny z najkorzystniejszej oferty lub w wyniku podjętych fakultatywnych negocjacji z Oferentem, Oferent obniży cenę oferty poniżej ceny, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia.
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: inż. Gabriela Mrzygłód, tel. (33) 873 18 11 wew. 206, e-mail: gmrzyglod@wadowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.