Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5077z ostatnich 7 dni
21756z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i położenie wykładziny termozgrzewalnej oraz zakup i obłożenie płytkami schodów...

Przedmiot:

Zakup i położenie wykładziny termozgrzewalnej oraz zakup i obłożenie płytkami schodów z półpiętrem wraz z cokolikiem i niskim parterem obydwu klatek schodowych

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie im. W. Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 6
12-100 Szczytno
powiat: szczycieński
tel. +48 89 67 60890, tel. 89 67 60 896
sekretariat@sp2.miastoszczytno.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Szczytno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 89 67 60890
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego (o wartości poniżej 130.000 złotych)
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie im. W. Kętrzyńskiego
zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019) na : zakup i położenie wykładziny termozgrzewalnej - korytarz I piętro oraz zakup i obłożenie płytkami schodów z półpiętrem wraz z cokolikiem - schody z półpiętrem od parteru do I piętra oraz niskim parterem obydwu klatek schodowych.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i położenie wykładziny termozgrzewalnej oraz zakup i obłożenie płytkami schodów z półpiętrem wraz z cokolikiem i niskim parterem obydwu klatek schodowych, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
Oferty, oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy / Wykonawców (z adresem), należy złożyć w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnie przy Ul. Kętrzyńskiego 6 w sekretariacie, przesłać na adres e-mail : sekretariat@sp2.miastoszczytno.pl w terminie do dnia 22.06.2022r. godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 27.08.2022r.

Wymagania:
Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru oferty stanowi :

- cena brutto - 80 %

- gwarancja - 10 %

- termin wykonania - 10 %
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagania Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie, bez podania uzasadnienia.
Zamawiający uwzględnia wspieranie rynku lokalnego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data dostarczenia przesyłki na wskazany powyżej adres Zamawiającego.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Grażyna Skumiał, tel. 89 67 60 896

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.