Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja Kotłowni Gazowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Przedmiot:

Modernizacja Kotłowni Gazowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Samorządowe ,,Dziecięca Akademia" w Regulicach
ul. Kijowska 2
32-566 Regulice
powiat: chrzanowski
tel.: 12 283-15-69
psregulice@alwernia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Regulice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 12 283-15-69
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedszkole Samorządowe ,,Dziecięca Akademia" w Regulicach
zaprasza do złożenia ofert na:
Modernizacja Kotłowni Gazowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Przedszkolu Samorządowym ,,Dziecięca Akademia" w Regulicach w zakresie określonym w projekcie
technicznym
2. Opis przedmiotu Zamówienia:
Modernizacja Kotłowni Gazowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w zakresie określonym w projekcie technicznym w kotłowni w Przedszkolu Samorządowym ,,Dziecięca Akademia" w Regulicach. Wycenę należy wykonać na podstawie projektu. Projekt zostanie udostępniony oferentowi do wyceny prac w wersji elektronicznej. Po stronie wykonawcy jest dokonanie wszystkich przewidzianych przepisami prawa odbiorów technicznych, uruchomienie kotłowni oraz przeszkolenie personelu. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt wykonawcy. Po wyborze oferty zamawiający skontaktuje się z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dokument nr: PS.4424.23.2022

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Przedszkole Samorządowe ,,Dziecięca Akademia", Ul. Kijowska 2, 32-566 Regulice do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania Zamówienia:
do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu (w tym dokumenty jakie powinna zawierać oferta):
a) Oferent jest obowiązany załączyć referencje z wykonania co najmniej 2 zadań od różnych zamawiających o wartości przedstawiających łącznie wartość co najmniej 80.000 zł.
b) Oferent ma obowiązek dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty, po wcześniejszym umówieniu terminu wizji. Wizja może się odbywać w godzinach od 8:00 do 14:00. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej należy dołączyć do oferty.
c) W ofercie należy określić warunki serwisowania kotłowni w okresie gwarancyjnym.
d) W ofercie należy określić czas, w którym oferent zobowiązuje się do usunięcia usterki w razie jej wystąpienia.
5. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium):
100% cena
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest ostateczną ceną oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego i opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta na:
Nie otwierać przed dniem:..................r. godz...................
9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Z-ca Dyrektor Przedszkola -- Barbara Łukasik

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.