Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
225z dziś
4644z ostatnich 7 dni
21398z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu technicznego, zakup, dostawa i montaż punktu alarmowego

Przedmiot:

Wykonanie projektu technicznego, zakup, dostawa i montaż punktu alarmowego

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22-695-61-61, tel. 538-516-751
djanicki@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22-695-61-61, t
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu technicznego,
, zakup, dostawa
i montaż w wyznaczonym miejscu na terenie m.st. Warszawy oraz uruchomienie i
zintegrowanie z centralą miejską MUW fabrycznie nowych: 1 szt. punktu alarmowego tj.
syreny elektronicznej 600W, z zestawem głośników, urządzeniem sterującym i masztem,
montowanych na budynku wskazanym przez Zamawiającego, zasilanych energią
elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania transmisję radiową oraz
Internet/LAN, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: WBZK-III.271.153.2022.KK

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać pocztą lub
złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w
Warszawie, pl. Bankowy 3/5, Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, pok. 535 lub drogą mailową na adres e-mailowy: wbzk@mazowieckie.pl w
terminie do 02.08.2022 r. do godz. 12:00.

Wymagania:
III. Kryteria oceny ofert
1. Cena - 100%.
IV. Warunki realizacji zamówienia
1. Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany w ciągu 14 dni, od dnia
podpisania umowy.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przekaże na rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z Protokołem Końcowym. Za dzień zapłaty
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto określającą maksymalne
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszt dostawy).
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony
przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się od daty
podpisania przez Strony Protokołu Końcowego.
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciem.
VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
2. Korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl.
Bankowy 3/5 (sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok.

Kontakt:
1. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Dawid Janicki, tel. 22-695-61-61, e-mail: djanicki@mazowieckie.pl,
Jacek Dudek, tel. 538-516-751, e-mail: jdudek@mazowieckie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.