Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
95z dziś
4514z ostatnich 7 dni
21269z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa przeglądu baterii akumulatorów

Przedmiot:

Usługa przeglądu baterii akumulatorów

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tokai COBEX Polska Sp. z o.o
Piastowska 29
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 32 4595 481
dariusz.domagala@tokaicobex.com
https://cobex.logintrade.net/zapytania_email,1400002,b0d0e630ba9e2fedd80abfb00490edf7.html
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 4595 481
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa przeglądu baterii akumulatorów na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. zakład w Raciborzu
Treść zapytania:
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługę przeglądu baterii akumulatorów na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. zakład w Raciborzu
Zakres:
1.Wykonanie przeglądu baterii akumulatorów ołowiowych 220V prądu stałego typu 106x40PzS200 w Głównej podstacji transformatorowej - GPT.
2.Wykonanie przeglądu baterii akumulatorów ołowiowych 220V prądu stałego typu 17xSBL200-12i w Centralnej Baterii Akumulatorów.
3.Wykonanie przeglądu technicznego zasilacza (prostownika) typu ZP3-630 dla baterii w GPT.
4.Wykonanie przeglądu technicznego zasilacza (prostownika) typu ZP220/25 dla baterii Centralnej Baterii Akumulatorów.
5.Zakres dla pkt. 1 i 2:
a)oględziny baterii,
b)pomiar napięć ogniw,
c)pomiar gęstości elektrolitu i sprawdzenie jego poziomu w ogniwach(dla baterii w GPT),
d)pomiar rezystancji izolacji w stosunku do ziemi,
e) pomiar rezystancji łączników,
f)dokręcenie połączeń śrubowych,
g)sprawdzenie korków(dla baterii w GPT) lub zaworów,
h)pomiar temperatury baterii,
i)pomiar pojemności baterii podczas cyklu rozładowania,
j)sprawdzenie stanu technicznego ogniw/monobloków,
k)sprawdzenie napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,
6.Zakres dla pkt 3 i 4:
a)Sprawdzenie stanu technicznego obwodów głównych oraz obwodów sterowniczych.
b)Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających, sterowniczych, sygnalizacyjnych pod napięciem.
c)Pomiar rezystancji izolacji.
d)Stan napisów ostrzegawczych i oznaczeń.
e)Sprawdzenie ustawień i parametrów zasilacza.
7.Opracowanie protokołów wykonanych badań, wnioski, zalecenia, terminy kolejnych badań należy wykonać w języku polskim oraz angielskim oraz w wersji papierowej i elektronicznej.
8.W zakresie prac należy dostarczyć kserokopie świadectw wzorcowania / kalibracji użytego sprzętu pomiarowego oraz kserokopie świadectw kwalifikacji osób wykonujących pomiary(bez danych wrażliwych).
Przeglądy baterii należy wykonać do 31.08.2022roku.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.
Oferta powinna zawierać :
- ceny netto w rozbiciu na :
a. Przegląd baterii w GPT - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji.
b. Przegląd baterii w CBA - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji.
c. Przegląd zasilacza w GPT - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji.
d. Przegląd zasilacza w CBA - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji.
- warunki płatności
Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan Paweł Zając tel. 32 4595 481, tel. kom. 695745384 e-mail : pawel.zajac@tokaicobex.com
Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie ze względu na specyfikę produkcji jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kasku ,okularów ochronnych, butów roboczych oraz fartucha
Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)
Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie COBEX Polska sp. z o.o.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego odnośnie COVID - 19 i zaleceń związanych z pandemią COVID - 19 oraz zapewnienia indywidualnych środków ochrony zdrowia swoim pracownikom na czas realizacji umowy
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Przegląd baterii w GPT - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji. 1 Jednostka działania
2. Przegląd baterii w CBA - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji. 1 Jednostka działania
3. Przegląd zasilacza w GPT - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji. 1 Jednostka działania
4. Przegląd zasilacza w CBA - prace przeglądowe, opracowanie dokumentacji. 1 Jednostka działania
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa przeglądu baterii akumulatorów na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. zakład w Raciborzu"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe warunki formalne:
W przypadku gdy Oferent (wykonawca/usługodawca/dostawca) posiada status dużego przedsiębiorcy, zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej jako załącznik do oferty złożonej za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Dokument nr: Z2610/58444

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cobex.logintrade.net/zapytania_email,1400002,b0d0e630ba9e2fedd80abfb00490edf7.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
28- 07- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 08- 2022 13: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cobex.logintrade.net/zapytania_email,1400002,b0d0e630ba9e2fedd80abfb00490edf7.html

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1752 Tokai COBEX Polska sp. z o.o. zakład w Nowym Sączu
Węgierska 188
Nowy Sącz
33-300
1749 Tokai COBEX Polska sp. z o.o. zakład w Raciborzu
Piastowska 29
Racibórz
47-400
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Dariusz Domagała
tel:
e-mail: dariusz.domagala@tokaicobex.com

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.