Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4057z ostatnich 7 dni
19988z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
powiat: bydgoski
tel 52 382 64 53
https://platformazakupowa.pl/transakcja/645411
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koronowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 52 382 64 53
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IPP-I.7013.72.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo - projekt"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo - projekt" - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 645411, IPP-I.7013.72.2022

Otwarcie ofert: Otwarcia : 05-08-2022 11:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/645411
Składania : 05-08-2022 10:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Wytyczne dla zadania:
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo
Lokalizacja inwestycji - działka nr 86/3 w miejscowości Skarbiewo, gm. Koronowo (Załącznik Nr 1).
Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Opis inwestycji - Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie. Inwestycja obejmuje: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, renowacja ścian wewnętrznych oraz sufitów we wszystkich pomieszczeniach świetlicy, wykonanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy, kompleksowa wymiana podług wraz z izolacją, wykonanie białego montażu wewnątrz budynku, zaprojektowanie wyposażenia kuchni, wymianę instalacji grzewczej, wykonanie opaski z kostki betonowej na zewnątrz budynku, remont schodów zewnętrznych, modernizacja zbiornika bezodpływowego, zagospodarowanie zieleni wokół budynku.
Dokumentacja winna zawierać rozwiązania mające na celu osiągnięcie efektywności energetycznej budynku w ramach gospodarki niskoemisyjnej w regionie.
Zakres opracowania:
1. projekt budowlano- wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę lub przyjęciem zgłoszenia - 4 egz. + wersja elektroniczna
2. przedmiar robót i kosztorys inwestorski - 2 egz. + wersja elektroniczna
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersja elektroniczna
4. audyt energetyczny,
5. opinia ornitologiczna,
6. opinia chiropterologiczna,
7. audyt oświetleniowy,
8. wymagane uzgodnienia wynikające z przepisów,
9. mapa syt.-wys. do celów projektowych
10. wymagana zgoda odpowiedniego organu administracji budowlanej
Koncepcję projektu należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.
Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej uprawniające do wykonania przedmiotu umowy
Max termin realizacji inwestycji: 4 miesiące od podpisania umowy.
Zaprasza się oferentów na wizję lokalną - termin do ustalenia
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 52 382 64 53
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 4 miesiące od podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Informacja dot. prze [...].pdf
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" lub jeśli nie jestem czynnym podatnikiem - płatnikiem podatku VAT wpisać "Nie jestem"
7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz - oferta cenowa (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1- ofer [...].pdf
Załącznik nr 1- ofer [...].doc
8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy do zapoznania się. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Umowa - Wzór.pdf
9 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz - wykaz wykonanych usług (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - wyk [...].pdf
Załącznik nr 3 - wyk [...].docx
10 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Formularz - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS i US (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 4 - ośw [...].pdf
Załącznik nr 4 - ośw [...].docx
11 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Proszę o załączenie dokumentu - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.