Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja budynku komunalnego - dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku

Przedmiot:

Modernizacja budynku komunalnego - dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
ul. Krakowska 26;
33-340 Stary Sącz
powiat: nowosądecki
tel. 18 446 00 64
pstawiarski@mzgk.starysacz.org.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stary Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 446 00 64
Termin składania ofert: 2022-08-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku komunalnego
przy Ul. Batorego 25 A w Starym
Sączu - dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku komunalnego
przy Ul. Batorego 25 A w Starym Sączu. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze
robót - załącznik nr 1 oraz projekcie wyposażenia - załącznik nr 2 do zaproszenia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia - 24 miesiące.

Dokument nr: DGK.271.1.13.2022

Otwarcie ofert: VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1.Zleceniodawca otworzy koperty z ofertami 01.08.2022 r. o godz. 1315.

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
ul. Krakowska 26 na I piętrze (pok. 7) nie później niż do dnia 01.08.2022 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
Zleceniobiorca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia 31.08.2022 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części lub
całości zamówienia podwykonawcom.
V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków ich udziału w postępowaniu.
1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia - Formularz ofertowy.
2. Zaparafowany załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert - Projekt umowy.
UWAGA: W przypadku nie złożenia kompletu w/w wymaganych dokumentów oferta zostaje
odrzucona.
Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
Zleceniobiorca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
1.Zleceniobiorca zamieści ofertę w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana
na adres Zleceniodawcy podany w punkcie I i będzie posiadać oznaczenia:
,,Oferta na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia budynku komunalnego przy
ul. Batorego 25 A w Starym Sączu."
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Zleceniobiorcy
aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
2.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy
udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
IX. Kryteria oceny oferty.
1.Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena brutto - 100% znaczenia
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
proporcjonalnie zgodnie z ilością uzyskanych punktów gdzie:
- najniższa cena - 100 pkt
- pozostałe proporcjonalnie mniej wg: cena ofertowa najniższa / badana cena ofertowa x 100)
2.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zleceniodawca może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2.Wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
3.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez
podawania przyczyn.

Kontakt:
1. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Przemysław Stawiarski
tel. 18 446-00-64.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.