Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi osiedlowej

Przedmiot:

Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi osiedlowej

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Orneta
ul. Plac Wolności 26
11-130 Orneta
powiat: lidzbarski
tel. 055 22-10-200
umig@orneta.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orneta
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 055 22-10-200
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi osiedlowej przy ulicy Przemysłowej w Ornecie

2. Zakres lub wielkość przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie :
1
Frezowanie nawierzchni betonowej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania 4 cm
m2
636,72
2
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym (opcjonalnie)
ton
7,00
3
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (łączenia międzywarstwowe)
m2
636,72
4
Warstwa ścieralna
z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S śr. gr. 4 cm po zagęszczeniu
m2
636,72
5
Regulacja pionowa dla włazów kanałowych
szt
2

Dokument nr: ROŚ.271.23.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą, w terminie do 05.08.2022 r. do godz. 1400.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa. Kopertę z ofertą należy opisać: ,,Oferta - Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi osiedlowej przy ulicy Przemysłowej w Ornecie - nie otwierać przed 05.08.2022 r. godz. 14.00"

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2022 r.

Wymagania:
5. Warunki płatności:
1) Należność zostanie opłacona po wykonaniu przedmiotu zamówienia i protokólarnym odbiorze zrealizowanego zakresu rzeczowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Inne wymagania (wymienić jakie) :
1) Opis sposobu obliczenia ceny ofert:
a) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. oznakowanie terenu robót, ubezpieczenie budowy, uporządkowanie terenu robót, itp.),
b) Ceny określone w kosztorysie ofertowym nie będą podlegały zmianom i będą obowiązywać w okresie ważności umowy,
c) Ceny należy określić w PLN w wysokości netto i brutto.
2) Zawartość oferty:
a) Formularz oferty - zał. Nr 1.
b) Kosztorys ofertowy.
c) Oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 2.
d) Wzór umowy - zał. Nr 3
e) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Inne:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego
b) Rozpoczęcie robót musi nastąpić w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

7. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Inspektor ds. dróg, tel. 697-838-608,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.