Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z...

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
tel.: 94 36520 11, 94 36520 12, 94 36520 13, fax: 94 3652283
ratusz@swidwin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 94 36520 11, 9
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Świdwinie w ramach realizacji projektu ,,Dostępna szkoła".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu istniejącego
pomieszczenia sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich w Świdwinie, Ul. Szturmowców 1, tak, aby spełniało one warunki toalet dla osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z opracowaniem technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:
a) niezbędnych rozbiórek ścian i posadzek,
b) przekuć pod instalacje sanitarne i elektryczne,
c) wymiany stolarki drzwiowej,
d) posadzek z warstwą izolacyjną,
e) okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych,
f) licowania ścian płytkami,
g) robót malarskich,
h) robót wykończeniowych,
i) instalacji elektrycznych,
j) instalacji wodno-kanalizacyjnych,
k) wentylacji,
l) robót uzupełniających nieuwzględnionych w pkt. a) - k)
3. Dla ułatwienia dokonania wyceny zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, Zamawiający załącza przedmiar robót na roboty budowlane -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, ale tylko jako DOKUMENT POMOCNICZY.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w miejscu opisanym
w przedmiocie zamówienia w celu ustalenia wartości zamówienia. Wizja lokalna winna się odbyć na koszt własny Wykonawcy.
5. Roboty rozliczane będą wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera oprócz kosztów obejmujących remont pomieszczenia, wszystkie koszty związane z realizacja zadania a niezbędne do wykonania zakresu robót, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, zabezpieczające teren budowy, roboty porządkowe, koszty energii elektrycznej, koszty poboru wody.
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z opracowaniem technicznym stanowiącym załącznik nr 1 oraz STWiOR stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.
7. Wykonane roboty objęte zostaną trzyletnią gwarancją Wykonawcy.

Dokument nr: OZKS.3037.8.4.2022

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem ,,Oferta na remont pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Świdwinie w ramach realizacji projektu ,,Dostępna szkoła" osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 3 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie oferty nie gwarantuje udzjelenia zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 9 grudnia 2022 r.

Wymagania:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Urząd Miasta Świdwin zaprasza do składania ofert i przedstawienia ceny na wykonanie remontu i przebudowy pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Świdwinie w ramach realizacji projektu ,,Dostępna szkoła".
1. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
2. Rozeznanie cenowe realizowane jest w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu Nr WO/10/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium ceny -100 % cena.
2. Cena wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższą zaoferowaną cenę obejmującą wykonanie całego zadania.
V. NIEZBĘDNE WYMAGANIA
1. Posiadanie uprawnień określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. póz. 2351, z 2022 r. póz. 88) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji w terenie.
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VIII. FORMA OFERTY Oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
o podpisany kosztorys ofertowy sporządzony w dowolnej formule kalkulacji szczegółowej.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Urzędu Miasta Świdwin jest Pani
Aleksandra Stromińska - podinspektor ds. oświatowych, tel. kontaktowy:
94 364 80 12, e-mail: aleksandra.strominska@swidwin.pl oraz Pani Dorota Kmieć, tel. kontaktowy: 94 364 80 12, e-mail: dorota.kmiec@swidwin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.