Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane - dostosowanie/adaptacja pomieszczeń sali, łazienki i szatni

Przedmiot:

Roboty budowlane - dostosowanie/adaptacja pomieszczeń sali, łazienki i szatni

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Marii Konopnickiej
Przemysłowa 6
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
518920025
sosw1kutno@onet.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120202
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: ---
Nr telefonu: 518920025
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.11.01.01-00-0011/21 - Utworzenie grupy przedszkolnej "Jagódki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.

Część 1
Utworzenie grupy przedszkolnej ,,Jagódki" ...

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac polegających na dostosowaniu/adaptacji 3 pomieszczeń sali, łazienki i szatni:
Projekt obejmuje budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.
2. Zaplanowano następujące główne prace realizowane w systemie wybuduj:
1.1. Adaptacja łazienki na potrzeby utworzenia przedszkola specjalnego:
o wyburzenie ścian działowych wraz z obrobieniem
o szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów około 28m2
o zamurowanie drzwi
o montaż kabin WC - 3szt
o montaż brodzika
o montaż umywalek - 3szt
o położenie płytek podłogowych i ściennych do wysokości 2m - około 35m2
o montaż nowych lamp wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej - 4szt
1.2. Adaptacja Sali przedszkolnej i szatni:
o demontaż starej oraz montaż nowej posadzki z paneli podłogowych na podkładzie
wraz z listwowaniem - około 50m2
o montaż nowych lamp wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej - 10szt
o szpachlowanie oraz malowanie ścian oraz sufitu - około 128 m2
Na wszystkie wbudowane materiały Wykonawca uzyska pisemną akceptację zamawiającego.
Na koniec realizacji zadania Wykonawca przedłoży operat kolaudacyjny złożony z certyfikatów i atestów wbudowanych materiałów.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedstawiony zakres zadania.
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45320000-6, 45332200-5, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45453000-7

Dokument nr: 2022-35693-120202

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne warunki zmiany postanowień umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum:
o jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, remoncie min. 1 Sali
w jednostce oświatowej w zakres, którego wchodziło malowanie, gipsowanie oraz montaż podłogi.
UWAGA! Przez ,,jedno zamówienie" Zamawiający rozumie zamówienie wykonane
w ramach jednej umowy.
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek, o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca -- brak możliwości
tzw. sumowania doświadczenia.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum
w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane usługi wykonał osobiście.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-28
Data ostatniej zmiany
2022-07-28 17:06:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Łączna cena ofertowa brutto - ,,C"
Wg wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie - ,,D"
Wg skali punktowej:
Jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, remoncie min. 1 Sali w jednostce oświatowej w zakres, którego wchodziło malowanie, gipsowanie oraz montaż podłogi.:
- 0 zamówień - D = 0 pkt
- 1 zamówienie - D = 20 pkt
- 2 zamówienia - D = 40 pkt
W przypadk

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Elżbieta Jałowska
tel.: 518920025
e-mail: sosw1kutno@onet.eu

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.