Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Jelenia Góra
Sudecka 29
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
757549883
lbalicki@jelniagora.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120198
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: 757549883
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"
- opracowanie dokumentacji projektowej
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Zyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!

Część 1
dokumentacja projektowa dla budynku przy Ul. Sudeckiej 29

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dotyczących obiektów Urzędu Miasta Jelenia Góra zlokalizowanych przy Ul. Sudeckiej 29, (część I) Ul. Ptasiej 2/3 (część II), Ul. Ptasiej 6a (część III) polegających na zwiększeniu dostępności wskazanych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności związanych likwidacją barier architektonicznych

Część 2
dokumentacja projektowa dla budynku przy Ul. Ptasiej 2/3

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dotyczących obiektów Urzędu Miasta Jelenia Góra zlokalizowanych przy Ul. Sudeckiej 29, (część I) Ul. Ptasiej 2/3 (część II), Ul. Ptasiej 6a (część III) polegających na zwiększeniu dostępności wskazanych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności związanych likwidacją barier architektonicznych

Część 3
dokumentacja projektowa dla budynku przy Ul. Ptasiej 6a

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dotyczących obiektów Urzędu Miasta Jelenia Góra zlokalizowanych przy Ul. Sudeckiej 29, (część I) Ul. Ptasiej 2/3 (część II), Ul. Ptasiej 6a (część III) polegających na zwiększeniu dostępności wskazanych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności związanych likwidacją barier architektonicznych

CPV: 71320000-7, 71320000-7, 71320000-7

Dokument nr: 2022-6791-120198, RI.271.39.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Jelenia Góra
Gmina
Jelenia Góra
Miejscowość
Jelenia Góra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Jelenia Góra
Gmina
Jelenia Góra
Miejscowość
Jelenia Góra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Jelenia Góra
Gmina
Jelenia Góra
Miejscowość
Jelenia Góra

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z projektem umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) a w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zadania dla podanych niżej stanowisk:
a) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:
Osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.) - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
Uwaga:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kserokopię uprawnień określonych w pkt 6 zapytania ofertowego wraz z aktualnym wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów według formuły: ,,spełnia - nie spełnia".

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-28
Data ostatniej zmiany
2022-07-28 16:46:11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Leszek Balicki
tel.: 757549883
e-mail: lbalicki@jelniagora.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.