Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie uzbrojenia studni głębinowej

Przedmiot:

Wykonanie uzbrojenia studni głębinowej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o
ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka
powiat: rawski
(46) 814-24-24
l.wasilewski@zgoaquarium.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rawa Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: (46) 814-24-24
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.

Wykonanie uzbrojenia studni głębinowej na terenie ZGO Pukinin.

(nazwa przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zlecenia:

1.Obudowa studni typu ,,Lange" napowierzchniowa, termoizolacyjna z kompletną armaturą DN 65 w wykonaniu ze stali nierdzewnej, wyposażona w awaryjne ogrzewanie, wyjście rurociągiem PE 75 poza obudowę.

2.Montaż zewnętrznego hydrantu p.poż. DN 80 z zasuwą odcinającą DN 80 podziemną i skrzynką naziemną z teleskopem.

3.Montaż pompy głębinowej Q 20 m3/h marki Lowara zapuszczonej na rurach z połączeniami szybko złącznymi BBT ze stali nierdzewnej DN 65 na głębokości 50 m z kablem zasilającym, rurką piezometryczną i sondą zabezpieczającą.

4.Montaż instalacji elektrycznej umożliwiającej ręczne załączenie pompy z instalacją zabezpieczającą zainstalowany w obrębie obudowy.

5.Inwentaryzacja geodezyjna.

Dokument nr: L.dz. SIR/2566/2022

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przekazać do Zamawiającego do dnia 03.08.2022 r. na adres:
ZGO Aquarium Sp. z o.o.; Ul. Katowicka 20; 96-200 Rawa Mazowiecka lub faxem na nr: 46 815 40 55 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy l.wasilewski@zgoaquarium.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 2,5 miesiąca od podpisania umowy

Wymagania:
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 złotych
Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena 100 % inne ....................................................... %

Uwagi:
7. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630, REGON: 100441327, KRS: 0000296935, zwany dalej: ,,Administratorem".
Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46-815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46-814-24-24.
Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych - Mariusza Kuśmierskiego, pisząc na adres e-mail: IOD@secmed.pl
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, dla których zostały zawarte adekwatne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zarząd Spółki/Prokurent/ Kierownik jednostki organizacyjnej

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:

ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Łukasz Wasilewski

(imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie)

(46) 814-24-24

l.wasilewski@zgoaquarium.pl

(numer telefonu i e-mail do kontaktu)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.