Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
427z dziś
4084z ostatnich 7 dni
20016z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie kontroli inwestycji

Przedmiot:

Pełnienie kontroli inwestycji

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
14 61 49 154
umb@um.bochnia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: 14 61 49 154
Termin składania ofert: 2022-08-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE CENOWE
na pełnienie kontroli inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła wraz (jeśli dotyczy) z wykonaniem wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, wykonywanych w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) - edycja 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR
3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest pełnienie kontroli inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła wraz (jeśli dotyczy) z wykonaniem wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, wykonywanych w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) - edycja 2"
4. Opis wymagań: zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli (wizji lokalnej) dla 153 wymienianych kotłów w zakresie zgodności wykonanych prac z wymogami wynikającymi z Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) - edycja 2" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 przyjętego Uchwałą Nr XLI/396/22 Rady Miasta Bochnia z dnia 24.02.2022 r. Kontrola przeprowadzona zostanie po zakończeniu realizacji inwestycji, za wyjątkiem okresu trwałości projektu. Kontrola prawidłowości wykonania inwestycji przez inwestora w szczególności obejmuje:
1) Zgodność montowanych nowych urządzeń grzewczych z warunkami projektu "Poprawa jakości miejskiego powietrza - wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) - edycja 2" oraz wnioskiem Inwestora o rozliczenie dotacji wraz z potwierdzeniem czy nie wprowadzono w nich nieuprawnionych modyfikacji i czy urządzenia te są fabrycznie nowe.
2) Kontrolę i potwierdzenie właściwej realizacji zadań nałożonych w programie wymiany kotłów na inwestora, przy czym inwestor zobowiązany jest do realizacji inwestycji z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie
2z2
z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania.

Dokument nr: IRMiZ.042.2.2022

Składanie ofert:
8. Termin i miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: umb@um.bochnia.pl bądź w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia z siedzibą przy Ul. Kazimierza Wielkiego 2 do dnia 01 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2023 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia:
Do niniejszego rozeznania cenowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%.
7. Forma płatności: przelew bankowy w terminie 30 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Wynagrodzenie za wykonanie kontroli płatne będzie miesięcznie za wykonane prace odebrane w danym miesiącu. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa powyżej, obliczane będzie jako suma cen jednostkowych za odebrane w danym miesiącu wyniki kontroli.
Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Kontakt:
9. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie postępowania: Elżbieta Walas, tel. 14 61 49 154, e-mail elzbieta.walas@um.bochnia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.