Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kluczy udarowych akumulatorowych wraz z wyposażeniem

Przedmiot:

Dostawa kluczy udarowych akumulatorowych wraz z wyposażeniem

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
tel. 32 717 62 95, tel. 32 717 65 21
igruziewicz@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 717 62 95, t
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA 15 szt. kluczy udarowych akumulatorowych M18-ONEFHIWF1-802X firmy Milwaukee wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice

Dokument nr: PS-5.04-Z02, 128/2022/KSz

Składanie ofert:
1. Data składania ofert : 03.08.2022r. godz. : 10:00
2. Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
? w formie pisemnej - zabezpieczona w zamkniętej kopercie, a na kopercie Wykonawca umieszcza informację: ,,Oferta do postępowania nr 128/2022/KSz na ,,Dostawę 15 szt. kluczy udarowych akumulatorowych M18-ONEFHIWF1-802X firmy Milwaukee wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi poniżej załącznikami na adres: JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 104.
? w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: igruziewicz@jsw.pl
W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje: Oferta do postępowania nr 128/2022/KSz.
? w formie elektronicznej jest składana w formacie plików pdf obejmujących treść oferty, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawców/osoby trzecie.
5. Dokumenty lub oświadczenia, składane wraz z ofertą:
a) Wypełniony druk ,,FORMULARZ OFERTOWY,, będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
b) Dokumenty wymienione w pkt. Va Specyfikacji Technicznej
c) Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego - wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta.
7. Okres gwarancji : zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej pkt. VII
8. Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
9. Kryterium oceny ofert - najniższa cena 100%
10. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury postępowania.
11. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
12. Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają pracownicy KWK ,,Knurów - Szczygłowice":
? informacje techniczne: Robert Blacha - nr tel. 32 717 62 95
? informacje nt. procedury postępowania: Izabela Gruziewicz - nr tel. 32 717 65 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.