Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
250z dziś
4668z ostatnich 7 dni
21423z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane z zakresu rozbiórki budynku gospodarczego

Przedmiot:

Roboty budowlane z zakresu rozbiórki budynku gospodarczego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
telefon: 77 8873200 (sekretariat), fax: 77 413 0728
oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 77 8873200
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane
5. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z zakresu rozbiórki budynku gospodarczego położonego na działce nr 2227/7 przy Ul. Wawrzyńca Swierzego 42 w Strzelcach Opolskich. Opis przedmiotu zamówienia: Rozbiórka pokrycia dachu wraz z konstrukcją, rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka ścian, posadzki, fundamentów, uzupełnienie ogrodzenia, uporządkowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki: zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
6^ Warunki zamawiającego na wykonanie zdania/realizację zamówienia:
1. Zamawiający żąda wykonania zadania bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał, albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
3. Przed złożeniem oferty zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej z przedstawicielem zamawiającego. Oferta złożona bez dokonania wizji lokalnej uznana zostanie za nieważną.
4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami i uzgodnieniami z Zamawiającym, pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, przedmiarem robót (przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy).

Dokument nr: ZP-02/07/22

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2022 do godz. 12:00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mailowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl lub osobiście w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego Ul. Zamkowa 2 - biuro podawcze parter (czynne; poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30).

Wymagania:
Ł Tryb: Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie o wartości poniżej 130.000 zł -- do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -- otwarty nabór ofert.
4. Rodzaj zamówienia: ? - usługi x - roboty budowlane
2ł Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie załączonych dokumentów, wizji lokalnej, uzgodnień z zamawiającym. Załączony obmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie obmiarów w czasie wymaganej wizji lokalnej.
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania lub niezgodna z kryteriami i warunkami ogłoszenia o zamówieniu zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez rozpatrzenia. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem.
% Przewidywany i Planowany termin realizacji zadania:
Ok. 3 tygodni od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku postępowania) Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, zamawiający uzna za rezygnację wykonawcy z wykonania zadania. Zamawiający wówczas zwróci się do następnego wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.
11. Załączniki i dokumenty do ogłoszenia:
1) Druk/Formularz ofertowy
2) Przedmiar robót -- załącznik nr 1 do ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi GZMK.
Osoba prowadząca postępowanie: Dariusz Wróbel.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami: Kierownik Referatu Aleksandra Bar
tel. 077/8873230, e-mail: a.bar@gzmk.eu
Pracownik Referatu Dariusz Wróbel, tel. 077/8873234, e-mail d.wrobel@gzmk.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.