Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
514z dziś
4172z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa urządzeń BRD, słupków i uchwytów do znaków drogowych do oznakowania...

Przedmiot:

Zakup i dostawa urządzeń BRD, słupków i uchwytów do znaków drogowych do oznakowania pionowego dróg publicznych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
powiat: myszkowski
tel./fax. 0 34 314 83 04
sekretariat@pzd.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żarki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 0 34 314 8
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE OCENĘ
Zgodnie z Regulaminem wydatkowania środków publicznych na zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu i dostawy urządzeń BRD, słupków i uchwytów do znaków drogowych do oznakowania pionowego dróg publicznych.
2. Przedmiot Zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy w rozumieniu Art.7 pkt.4 ustawy P.z.p., pod nazwą :
,,Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków oraz uchwytów do znaków drogowych pionowych do montażu i oznakowania pionowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie"
2.2 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę na skład magazynowy Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s Żarkach, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków i uchwytów (obejm) do znaków drogowych pionowych o rodzaju i w ilościach zawartych w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego o Cenę.
2.3 Wymogi i standardy dotyczące urządzeń B.R.D., słupków i uchwytów do znaków drogowych pionowych, obowiązujące przy realizacji przedmiotu zamówienia:
> Balustrady chodnikowe, wg wymagań i wzoru nr 1 i 2 określonego w załączniku do zapytania ofertowego;
> Słupki do znaków stalowe ocynkowane ogniowo o 0 60 mm, grubość ścianki min. 2,9 mm. Słupki należy wyposażyć w zaślepkę z tworzywa sztucznego /tzw. kapturki/ do zamknięcia i zabezpieczenia górnej nasady słupka oraz dolny wspornik utrudniający obrót słupka - wg wzoru nr 3;
> Uchwyty (obejmy) do tarcz znaków drogowych pionowych na słupek o 0 60 mm - wg wzoru nr 4.
Ponadto urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania pionowego muszą być wykonane i odpowiadać warunkom technicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

Dokument nr: PZD/6/335/DW/14/345/DP/SD/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA 05.08-2022
Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach Ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki (Sekretariat - pok. Nr 1 - II piętro) - do dnia 05.07.2022 r. do godz. 15.00
Ofertę cenowa można przesyłać w sposób:
1. e-mailem: sekretariat@pzd.com.pl, kopia: tomasz.michalek@pzd.com.pl
2. fax nr 032/ 314 83 04,
3. Poczta Polska, kurier, itp.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja dostawy:
Skład magazynowy zlokalizowany na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, tj.: 42-310 Żarki, Ul. Myszkowska 59 - woj, śląskie, powiat myszkowski.
3. termin realizacji zamówienia: do 21 dni od złożenia zlecenia zamówienia przez Zamawiającego.

Wymagania:
4. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena jest jedynym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty - waga 100 %
5. propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz Ofertę wraz z Formularzem Cenowym (Załącznik 1),
2) Podpisaną informację dotycząca ochrony danych osobowych -RODO (Załącznik 2);
6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostaw zobowiązany jest do wydania rękojmi na okres 60 miesięcy na dostarczone elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i słupki do znaków drogowych, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiotem rękojmi są właściwości techniczne oraz trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego.
7. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY/DOSTAWCY:
7.1.Wykonawca/Dostawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia.
7.2.Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę/Dostawcę w czasie określonym przez Zamawiającego.
7.3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań zamówienia.
7.4.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy/Dostawcy.
7.5.0kreślenie przez Wykonawcę/Dostawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę/Dostawcę oraz jego podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7.7. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę/Dostawcę zobowiązań podanych w powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca/Dostawca.
8. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kontakt:
9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Pan Tomasz Michałek - tel. kont. 34 / 314 83 04, adres e-mail: tomasz.michalek@pzd.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.