Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów

Przedmiot:

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 071 369 74 24
oferty_dolnoslaskie@arimr.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 071 369 74 24
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem trzech klimatyzatorów
we wskazanych lokalach Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
1. Zamawiający przewiduje montaż nowych klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych) w pomieszczeniach biurowych, w następujących lokalizacjach:
lp. biuro adres Nr pomieszczenia kubatura ilość klimatyzatorów ilość osób w pomieszczeniu
1 Dolnośląski Oddział Regionalny, pokój biurowy Ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław 211 74,97 m3 1 3
2 Biuro Powiatowe w Sycowie, serwerownia Ul. Ogrodowa 10, 56-500 Syców serwerownia 43,56 m3 1 0
3 Biuro Powiatowe w Miliczu, serwerownia Ul. Kolejowa 28, Slawoszowice, 56-300 Milicz serwerownia 38,43 m3 1 0

2. Minimalne dane techniczne wymagane przez Zamawiającego dla urządzeń będących przedmiotem niniejszego zapytania określa poniższa tabela
Parametr wymagany
Rodzaj klimatyzatora Ścienny
Stan urządzenia Fabrycznie nowe
Klasa energetyczna Nie mniej niż A+
Wydajność chłodzenia Nie mniej niż 3,2 kW
Wydajność grzania Nie mniej niż 3,2 kW. Dla 2 urządzeń do serwerowni funkcja grzania nie jest wymagana
Sterownik Bezprzewodowy - pilot
Poziom natężania dźwięku jednostki wewnętrznej Nie więcej niż 40 dB
Zasilanie 230V/50Hz
Okres gwarancji 36 miesięcy
Filtr antybakteryjny Tak.
Jonizator powietrza Tak.
System cichej pracy Tak.
Funkcja Turbo - szybkie schładzanie Tak.
Funkcja osuszania Tak.
Klimatyzatory do Biura Powiatowego w Sycowie oraz w Miliczu zs. w Sławoszowicach muszą być
przystosowane do pracy w serwerowni.
3. Zamawiający wymaga, aby jednostki wewnętrzne były zamontowane w miejscach pozwalających na efektywne wykorzystanie mocy chłodniczej klimatyzatorów w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na montaż jednostki wewnętrznej bezpośrednio nad głowami pracowników.

Dokument nr: BOR01. 2305.4.2022.PS

Składanie ofert:
1. Termin przysyłania formularza ofertowego: 03.08.2022r. do godz. 10:00.
2. Sposób przesłania formularza ofertowego:
1) Osobiście lub pocztą tradycyjną: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny, 52-438 Wrocław, Ul. Giełdowa 8 -sekretariat
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: oferty_dolnoslaskie@arimr.gov.pl dw.patrycja.sosnowska2@arimr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Informacje dodatkowe.
DOSTAWA i uruchomienie urządzeń w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w terminie do
7 dni od daty podpisania umowy, w godz.ch pracy Zamawiającego, od godz. 8:00 do godz. 15:00 w dni
powszednie.
V. Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowane rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.
III. Warunki stawiane Wykonawcom.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny, ekonomiczny i techniczny, niezbędny do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. akceptują treść umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;
6. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
IV. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1. Zamawiający przewiduje możliwość, aby Wykonawca, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, dokonał wizji lokalnej, w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia, w celu optymalizacji odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną, a także w celu uzyskania wszelkich istotnych infonnacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
2. Wizja lokalna, może odbyć się w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa.
4. Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo spotkania z wybranym Oferentem w celu wyjaśnienia lub uściślenia oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny.
VI. Termin związania ofertą:
30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
VII. Termin płatności.
Zaplata należności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w aktualnym na dzień zlecenia płatności, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. ,,białej liście podatników VAT", w terminie 21 dni, licząc od dnia jej doręczenia do Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław

Kontakt:
W przypadku pytań a także w celu umówienia się na wizję lokalną, proszę o kontakt telefoniczny z p. Patrycją Sosnowską, tel. 071 369 74 24 lub e-mail: patrycja.sosnowska2@arimr.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.