Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
514z dziś
4172z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej

Przedmiot:

Naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646237
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WOA-IV.271.6.5.2022 Naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej Zapytanie ofertowe Nr WOA-IV.271.6.5.2022 Miasto Bydgoszcz składa zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania prac, polegających na cząstkowym remoncie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej oraz chodniku wewnętrznym Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy. Z uwagi na znaczny stopień zniszczenia nawierzchni oraz brak dokumentacji technicznej, co do rodzaju nawierzchni oraz jej podbudowy, do wykonania wyceny Inwestor przyjął wskazane poniżej kryteria: I. Na drodze wewnętrznej, należy wykonać następujące czynności: 1. W bramie wjazdowej: 1) Demontaż starego odwodnienia liniowego, 2) Demontaż przyległej do odwodnienia kostki brukowej od strony drogi publicznej do osi bramy, a od strony drogi wewnętrznej do końca, 3) Wykucie podbudowy betonowej do głębokości 40cm, 4) Osadzenie nowego odwodnienia liniowego typu D 400 szerokości 250mm lub większe i głębokości 200mm długości 1000mm, na podbudowie betonowej zgodne z wymogami producenta odwodnienia. Odwodnienie należy wykonać długości 500cm i zakończyć studzienką betonową systemu odwodnienia liniowego z odpływem bocznym, 5) Montaż dwóch rur Arota średnicy 40-50mm na głębokości minimum 30 pod poziomem nawierzchni. 6) Wykończenie nawierzchni kostką brukową o nośności D400 na podbudowie betonowej, od strony drogi publicznej do osi bramy, a od strony drogi wewnętrznej na długości do 50cm. 2. Na drodze wewnętrznej: 1) Frezowanie nawierzchni bitumicznej, frezarką wąską do 50 cm szerokości, powierzchni do 100m2, 2) Regulacja studzienek wod-kan i teleinformatycznych w ilości do 4 szt., 3) Wywóz powstałych po pracach odpadów budowlanych, 4) Wykonanie uzupełniającej podbudowy drogi z kruszywa twardego w ilości do 25m2, 5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm na powierzchni do 100m2, 6) Uszczelnienie dylatacji między nową a starą nawierzchnią, 7) Skropienie nawierzchni bitumicznej. II. Na chodniku wewnętrznym przenikającym się z drogą wewnętrzną którego nawierzchnię stanowi masa bitumiczna, należy wykonać następujące czynności: 1. W części pieszej: 1) Cięcie nawierzchni bitumicznej na odcinku do 60mb, 2) Frezowanie nawierzchni bitumicznej, frezarką wąską do 50 cm szerokości, powierzchni do 40m2, 3) Wywóz powstałych po pracach odpadów budowlanych, 4) Wykonanie uzupełniającej podbudowy drogi z kruszywa twardego w ilości do 12m2, 5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 6cm na powierzchni do 40m2, 6) Uszczelnienie dylatacji między nową a starą nawierzchnią, 7) Skropienie nawierzchni bitumicznej. 2. W części pieszo-drogi wewnętrznej: 1) Cięcie nawierzchni bitumicznej na odcinku do 60mb, 2) Frezowanie nawierzchni bitumicznej, frezarką wąską do 50 cm szerokości, powierzchni do 45m2, 3) Wywóz powstałych po pracach odpadów budowlanych, 4) Wykonanie uzupełniającej podbudowy drogi z kruszywa twardego w ilości do 12m2, 5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm na powierzchni do 45m2, 6) Uszczelnienie dylatacji między nową a starą nawierzchnią, 7) Skropienie nawierzchni bitumicznej. III. W przejeździe pod łącznikiem budynków A, B i C stanowiącym kontynuację drogi wewnętrznej, należy wykonać następujące czynności: 1. W przejeździe którego nawierzchnię stanowi masa bitumiczna jak i beton: 1) Demontaż starego odwodnienia liniowego, 2) Demontaż przyległej do odwodnienia nawierzchni na długości 0,6m przed i 0,6m za odwodnieniem na całej szerokości drogi tj, 5mb, 3) Wykucie podbudowy betonowej do głębokości 40cm, 4) Osadzenie nowego odwodnienia liniowego typu D 400 szerokości 250mm lub większe i głębokości 200mm długości 1000mm, na podbudowie betonowej zgodne z wymogami producenta odwodnienia. Odwodnienie należy wykonać na długości 500cm i zakończyć studzienką betonową systemu odwodnienia liniowego z odpływem bocznym, Powyższe prace należy prowadzić w sposób umożliwiający przemieszczanie się pieszych. Na terenie objętym pracami znajduje się miejsce składowania pojemników na odpady-śmieci, które to wywożone są codziennie. Z uwagi na powyższe, w terminie realizacji prac uniemożliwiających wjazd pojazdów odbiorcy odpadów na teren UMB, wykonawca prac drogowych, przestawi kontenery na odpady w miejsce wskazane przez inwestora i zabezpieczy je ogrodzeniem tymczasowym. W celu dokonania obmiaru możliwa jest wizja lokalna w dniu 02 sierpnia 2022r., po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego Pawłem Zalewskim pod numerem 790-428-432. Oferty należy składać na załączonym do zapytania ofertowego formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie niezbędne prace i materiały konieczne do wykonania całego opisanego powyżej zadania. Zamawiający nie dopuszcza rozszerzenia zadania w trakcie jego realizacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają wykonawcy, o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.- o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022r. poz. 835). Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć na formularzu ofertowym za pomocą platformy zakupowej OpenNexus do dnia 05.08.2022r. do godz. 1200.
Miasto Bydgoszcz skł [...].docx
WOA 271.6.5.2022 za [...].docx
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Miasta Bydgoszcz
Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

Dokument nr: ID 646237, WOA-IV.271.6.5.2022

Otwarcie ofert: Otwarcia : 05-08-2022 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646237
Składania : 05-08-2022 12:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646237

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapytanie ofertowe
Nr WOA-IV.271.6.5.2022
Miasto Bydgoszcz składa zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania prac, polegających na cząstkowym remoncie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej oraz chodniku wewnętrznym Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy. Z uwagi na znaczny stopień zniszczenia nawierzchni oraz brak dokumentacji technicznej, co do rodzaju nawierzchni oraz jej podbudowy, do wykonania wyceny Inwestor przyjął wskazane poniżej kryteria:
I. Na drodze wewnętrznej, należy wykonać następujące czynności:
1. W bramie wjazdowej:
1) Demontaż starego odwodnienia liniowego,
2) Demontaż przyległej do odwodnienia kostki brukowej od strony drogi publicznej do osi bramy, a od strony drogi wewnętrznej do końca,
3) Wykucie podbudowy betonowej do głębokości 40cm,
4) Osadzenie nowego odwodnienia liniowego typu D 400 szerokości 250mm lub większe
i głębokości 200mm długości 1000mm, na podbudowie betonowej zgodne z wymogami producenta odwodnienia. Odwodnienie należy wykonać długości 500cm i zakończyć studzienką betonową systemu odwodnienia liniowego z odpływem bocznym,
5) Montaż dwóch rur Arota średnicy 40-50mm na głębokości minimum 30 pod poziomem nawierzchni.
6) Wykończenie nawierzchni kostką brukową o nośności D400 na podbudowie betonowej, od strony drogi publicznej do osi bramy, a od strony drogi wewnętrznej na długości do 50cm.
2. Na drodze wewnętrznej:
1) Frezowanie nawierzchni bitumicznej, frezarką wąską do 50 cm szerokości, powierzchni do 100m2,
2) Regulacja studzienek wod-kan i teleinformatycznych w ilości do 4 szt.,
3) Wywóz powstałych po pracach odpadów budowlanych,
4) Wykonanie uzupełniającej podbudowy drogi z kruszywa twardego w ilości do 25m2,
5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm na powierzchni do 100m2,
6) Uszczelnienie dylatacji między nową a starą nawierzchnią,
7) Skropienie nawierzchni bitumicznej.
II. Na chodniku wewnętrznym przenikającym się z drogą wewnętrzną którego nawierzchnię stanowi masa bitumiczna, należy wykonać następujące czynności:
1. W części pieszej:
1) Cięcie nawierzchni bitumicznej na odcinku do 60mb,
2) Frezowanie nawierzchni bitumicznej, frezarką wąską do 50 cm szerokości, powierzchni do 40m2,
3) Wywóz powstałych po pracach odpadów budowlanych,
4) Wykonanie uzupełniającej podbudowy drogi z kruszywa twardego w ilości do 12m2,
5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 6cm na powierzchni do 40m2,
6) Uszczelnienie dylatacji między nową a starą nawierzchnią,
7) Skropienie nawierzchni bitumicznej.
2. W części pieszo-drogi wewnętrznej:
1) Cięcie nawierzchni bitumicznej na odcinku do 60mb,
2) Frezowanie nawierzchni bitumicznej, frezarką wąską do 50 cm szerokości, powierzchni do 45m2,
3) Wywóz powstałych po pracach odpadów budowlanych,
4) Wykonanie uzupełniającej podbudowy drogi z kruszywa twardego w ilości do 12m2,
5) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm na powierzchni do 45m2,
6) Uszczelnienie dylatacji między nową a starą nawierzchnią,
7) Skropienie nawierzchni bitumicznej.
III. W przejeździe pod łącznikiem budynków A, B i C stanowiącym kontynuację drogi wewnętrznej, należy wykonać następujące czynności:
1. W przejeździe którego nawierzchnię stanowi masa bitumiczna jak i beton:
1) Demontaż starego odwodnienia liniowego,
2) Demontaż przyległej do odwodnienia nawierzchni na długości 0,6m przed i 0,6m za odwodnieniem na całej szerokości drogi tj, 5mb,
3) Wykucie podbudowy betonowej do głębokości 40cm,
4) Osadzenie nowego odwodnienia liniowego typu D 400 szerokości 250mm lub większe
i głębokości 200mm długości 1000mm, na podbudowie betonowej zgodne z wymogami producenta odwodnienia. Odwodnienie należy wykonać na długości 500cm i zakończyć studzienką betonową systemu odwodnienia liniowego z odpływem bocznym,
Powyższe prace należy prowadzić w sposób umożliwiający przemieszczanie się pieszych. Na terenie objętym pracami znajduje się miejsce składowania pojemników na odpady-śmieci, które to wywożone są codziennie. Z uwagi na powyższe, w terminie realizacji prac uniemożliwiających wjazd pojazdów odbiorcy odpadów na teren UMB, wykonawca prac drogowych, przestawi kontenery na odpady w miejsce wskazane przez inwestora i zabezpieczy je ogrodzeniem tymczasowym.
W celu dokonania obmiaru możliwa jest wizja lokalna w dniu 02 sierpnia 2022r., po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego Pawłem Zalewskim pod numerem 790-428-432.
Oferty należy składać na załączonym do zapytania ofertowego formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie niezbędne prace i materiały konieczne do wykonania całego opisanego powyżej zadania.
Zamawiający nie dopuszcza rozszerzenia zadania w trakcie jego realizacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie.
Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają wykonawcy, o których mowa w
art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.- o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022r. poz. 835).
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć na formularzu ofertowym za pomocą platformy zakupowej OpenNexus do dnia 05.08.2022r. do godz. 1200.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 21 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Paweł Zalewski
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.