Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż urządzenia

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzenia

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mykanów
ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
powiat: częstochowski
34/ 3288019 w.32
bok@mykanow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mykanów
Wadium: ---
Nr telefonu: 34/ 3288019 w.32
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż urządzenia na place zabaw w miejscowościach Borowno Kolonia przy Ul. Ogrodowej 11 ,
Mykanów przy Ul. Cichej w gminie Mykanów
2. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia na place zabaw
w miejscowościach Borowno Kolonia przy Ul. Ogrodowej 11 , Mykanów przy
ul. Cichej w gminie Mykanów - zamówienie podzielone jest na 2 części
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na każdą z poszczególnych
części zamówienia .
Część 1
Dostawę i montaż urządzenia w miejscowości Borowno Kolonia przy ul.
Ogrodowej 11 w gminie Mykanów.
Zamówienie obejmuje:
? zjazd linowy pojedynczy 25 metrów metalowy ( wymiary minimalne
urządzenia wysokość 3,30m szerokość 2,90m długość 28,50m.)
? wszystkie elementy muszą być zamontowane
w betonowych
fundamentach
? wszystkie zakończenia śrubowe zabezpieczone plastikowymi kapslami
? wszystkie elementy wyposażenia muszą być zgodne z PN-EN 1176
Zamawiający wymaga aby cała konstrukcja malowana była proszkowo wraz z
podkładem antykorozyjnym.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące.
Część 2
Dostawę i montaż urządzenia w miejscowości Mykanów przy Ul. Cichej w
Gminie Mykanów.Zamówienie obejmuje:
? huśtawkę wagową - 1 sztuka ( wymiary minimalne długość 2,8 m
szerokość 0,50 m wysokość 0,90 m; elementy nośne wykonane z metalu
zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane proszkowo, wszystkie
zakończenia śrubowe zabezpieczone plastikowymi kapslami )
? pajęczyna - 1 sztuka ( powierzchnia strefy bezpieczeństwa maksymalnie
5,7m x 5,9m, , elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane proszkowo, wszystkie zakończenia śrubowe
zabezpieczone plastikowymi kapslami , płyta HDPE minimum 19 mm
dwukolorowa, minimalne elementy składowe zestawu - pajęczyna 1szt,
ścianka wspinaczkowa 1szt., przeplotnia łańcuchowa 1 szt. , lina 1 szt.
Rączki gimnastyczne - 1 szt., drabinka - 2 sztuki) wszystkie elementy
muszą być zamontowane w betonowych fundamentach
? siedzisko kubełkowe koszyk z łańcuchem do istniejącej huśtawki
Wszystkie elementy wyposażenia muszą być zgodne z PN-EN 1176
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24
miesiące.

Dokument nr: 23

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w
Mykanowie, Ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą lub
pocztą elektroniczną na adres bok@mykanow.pl - oferta powinna być
podpisana elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy w terminie do dnia 5 sierpnia 2022r do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji :
? dla części I do 5 tygodni od daty podpisania umowy.
? dla części II do 8 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania:
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA poniżej 130 000zł
4. Wykaz dokumentów złożonych wraz z ofertą
Wykonawca składa ofertę ( załącznik nr 1 ) a wraz z nią następujące dokumenty:
a) zdjęcia , karty katalogowe , opisy , certyfikaty przedstawiające oferowane
urządzenia ( w związku z faktem iż są one podstawą do oceny - brak załączenia
opisów , zdjęć będzie powodem odrzucenia ofert - załączniki te są integralną częścią
oferty)
b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w
imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów .
W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całości zamówienia .
Brak przekazania ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W załączeniu druk oferty do wypełnienia - załącznik nr 1
W załączeniu również wzór umowy do podpisania - załącznik nr 2
Wraz z ofertą należy złożyć kartę techniczną oferowanego urządzenia lub
inny dokument opisujący urządzenie i potwierdzający spełnienie norm.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej
placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po
wyznaczonym terminie, będą zwracane bez otwierania.
7. Kryterium oceny ofert będzie cena
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. (W kalkulacji ceny należy uwzględnić koszty transportu i
montażu).
8. Warunki ubiegania się o wykonanie zamówienia
? O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy posiadają zdolność
techniczną do realizacji niniejszego zamówienia.
? Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego -
oświadczenie składane w druku oferty
9. Informacja o wynikach postępowania :
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została wybrana.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) - wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Kontakt:
5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać
telefonicznie:- Ewa Olejarz - ewa.olejarz@mykanow.pl /34/ 3288019 w.32

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.