Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
4699z ostatnich 7 dni
21453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
oferty@zdrn.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych dla kamer wideodetekcji na terenie miasta Poznania.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2.

Dokument nr: RITS.342.16.2022

Otwarcie ofert: Analiza ofert odbędzie się w dniu 04.08.2022

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres oferty@zdrn.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania tj. ,,RITS- wideodetekcja 2022,", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2022 r godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku,

Wymagania:
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu oraz czasów reakcji wymaganych w zał. nr 1, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia.
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie sumy wszystkich cen cząstkowych zawartych w kosztorysie ofertowym (do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę za całość.
3. Ostateczne wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierającego wszystkie wykonane i zaakceptowane przez Zleceniodawcę prace. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
4. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie niższym niż 1 kV,
- Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać przynajmniej 4-letnie doświadczenie przy naprawach lub serwisowaniu instalacji sygnalizacji świetlnych na przynajmniej 150 obiektach. Do oferty należy dołączyć stosowne referencje pod rygorem odrzucenia oferty (firmy, które świadczyły usługi w tym zakresie dla ZDM Poznań bez zastrzeżeń, są zwolnione z przedstawienia referencji).
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
5. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.