Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ROZBIÓRKI KOMINÓW STALOWYCH

Przedmiot:

Wykonanie ROZBIÓRKI KOMINÓW STALOWYCH

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200 Hajnówka
powiat: hajnowski
tel. 85/682 92 42, tel. 85/682 92 00, tel. 85/682 92 42
zam.publiczne@spzozhajnowka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Hajnówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85/682 92 42, t
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ROZBIÓRKI TRZECH KOMINÓW STALOWYCH
PRZY KOTŁOWNI SZPITALNEJ"
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka trzech kominów przy kotłowni Szpitalnej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 2a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 2b - Przedmiar robót. Wytyczne dotyczące robót rozbiórkowych ściśle określa pkt.4 dokumentacji projektowej (Załącznik nr 2a).
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały do demontażu kominów, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

Dokument nr: 2022/2.1.1/RTK/01

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Składanie ofert:
5.2 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl do dnia 05.08.2022r do godz. 11:00 - podpisaną podpisem zaufanym bądź kwalifikowalnym.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić w terminie 4 tygodni licząc od daty zawarcia umowy przez Strony.

Wymagania:
5. Termin złożenia oferty
5.1 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Zaproszenia.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postepowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie wraz z ofertą pełnomocnictwa. 5.3 Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 02.08.2022r. do godz. 14:00 na adres: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl
5.4 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie, bez wskazania źródła zapytania, ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
5.5 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Rokita, tel. 85/682 92 42;
Tomasz Szejbut, tel. 85/682 92 00.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.