Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu przeglądu sterowników sygnalizacji...

Przedmiot:

Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu przeglądu sterowników sygnalizacji świetlnych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
oferty@zdrn.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu przeglądu sterowników sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższego zadania.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac polegających na wykonaniu przeglądu i inwentaryzacji elementów składowych sterowników sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Poznania, w szczególności:
- należy sprawdzić stan poszczególnych elementów sterownika;
- należy wykonać dokumentację fotograficzną,
- należy przeprowadzić inwentaryzację wszystkich elementów składowych sterowników;
Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad elementów zagrażających zdrowiu i życiu natychmiast musi o tym fakcie powiadomić Zamawiającego w celu dalszych działań.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RITS.342.17.2022

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres oferty@zdrn.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania tj. ,,RITS- PRZEGLĄD
STEROWNIKÓW 2022,", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2022 godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku,

Wymagania:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przedmiotowego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia.
Analiza ofert odbędzie się w dniu 01.08.2022
V. Informacje dodatkowe
1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy aktualnie realizują dla ZDM
zadania związane z serwisem sterowników sygnalizacji świetlnej, ze względów na zagrożenie właściwego wykonania zamówienia.
2. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
4. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
5. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie niższym niż 1 kV,
- Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać przynajmniej 4-letnie doświadczenie przy naprawach lub serwisowaniu instalacji sygnalizacji świetlnych na przynajmniej 100 obiektach. Do oferty należy dołączyć stosowne referencje pod rygorem odrzucenia oferty (firmy, które świadczyły usługi w tym zakresie dla ZDM Poznań bez zastrzeżeń, są zwolnione z przedstawienia referencji).
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
6. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Z poważaniem,

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.