Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Innowacyjny piłkarski plac zabaw

Przedmiot:

Innowacyjny piłkarski plac zabaw

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Galewicach
Wieluńska 5
98-405 Galewice
powiat: wieruszowski
tel.: +48 62 7838618, tel. 514953731
sekretariat@galewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Galewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 62 7838618
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach
II. Opis przedmiotu zamówienia:

,,Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach"

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup z dostawą i montażem urządzeń na piłkarski plac zabaw na działce Nr 1026/7 w Galewicach tj.

a. 1 szt. urządzenia do doskonalenia umiejętności piłkarskich składające się z trzech ,,bramek" o różnych poziomach trudności. Urządzenie powinno być przeznaczone dla grupy wiekowej 6 +. Parametry minimalne zestawu: długość 450 cm, szerokość 600 cm i wysokość 240 cm.,
Urządzenie powinno być wykonane z profili 40x40, ocynkowane, malowane proszkowo.

b. 1 szt. urządzenia do doskonalenia umiejętności piłkarskich składające się z rampy oraz pochylonego kosza. Przeznaczone powinno być dla grupy wiekowej 5 +. Parametry minimalne: ścianka kosza wlotu: 80 cm, moduł rampowy: 200x100x0-65 cm, banda reklamowa: 1900 x 650mm
Piłkochwyty powinny być wykonane z profili 40x40, ocynkowane, malowane proszkowo.Kosz powinien być ocynkowany, malowany proszkowo.

c. 1 szt. urządzenia typu zamknięte mini boisko piłkarskie. Przeznaczone powinno być dla grupy wiekowej 3+. Parametry minimalne zestawu: długość 900 cm+2 x 90 cm (bramki), szerokość 450 cm., wysokość 300 cm.
Urządzenie powinno być wykonane z profili 80x80, ocynkowane, malowane proszkowo.

d. 1 szt. urządzenia do doskonalenia umiejętności piłkarskich w kształcie piramidy, składające się z pochyłej rampy zakończonej pionowym koszem. Przeznaczone powinno być dla grypy wiekowej 6+. Parametry minimalne zestawu: ścianka: średnica kosza wlotu: 60 cm., moduł rampowy: 200x100x120 cm. Piłkochwyty wykonane powinny być z profili 40x40, ocynkowane, malowane proszkowo, banda reklamowa o wymiarach minimalnych: szerokość: 1900 x 650mm. Urządzenie powinno być wykonane z profili 40x40, ocynkowane, malowane proszkowo.

2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i sprawne technicznie, muszą spełniać europejskie normy bezpieczeństwa oraz posiadać niezbędne atesty/certyfikaty. Zamawiający dopuszcza możliwość zweryfikowania zamówienia w zakresie ilości urządzeń. Przykładowa wizualizacja urządzeń stanowi załącznik Nr 2 do zapytania.

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ,,Oferta cenowa na innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach ".
9. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 05.08.2022 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia - od podpisania umowy do dnia 15.11.2022r.

Wymagania:
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscami realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
5. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.,,Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach". Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
IV. Opis warunków płatności.

1. Termin płatności faktury: min. 14 dni.

2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.

V. Kryterium oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

VI. Termin gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1).
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto ogółem oferty.
3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.

4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1).
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia

Kontakt:
VIII. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.