Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
427z dziś
4084z ostatnich 7 dni
20016z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa wejścia głównego do budynku biurowego

Przedmiot:

Przebudowa wejścia głównego do budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26
53-333 Wrocław
powiat: Wrocław
71 365 24 00 lub 71 365 24 03, FAX: 71 365 27 80 lub 71 365 27 81
zbigniew.nowicki@mf.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: 71 365 24 00 lub 71
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zwraca się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o przedstawienie propozycji cenowej zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
1. Nazwa zadania:
,,Przebudowa wejścia głównego do budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu przy Ul. Uczniowskiej 21"
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
o wymiana płytek na schodach przed wejściem do budynku,
o cokoliki na schodach,
o wykonanie nadproży i ścianek,
o odtworzenie posadzki z płytek koło portierni,
o malowanie słupów nośnych,
o wymiana balustrad ,
o uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych,
o przełożenie i uzupełnienie kostki brukowej,
o malowanie części elewacji od strony północnej wraz z ociepleniem,
Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 2 do umowy jest materiałem pomocniczym i nie stanowi zamkniętego katalogu robót niezbędnych do wykonania w ramach realizacji zadania.
Warunki realizacji zadania określa załącznik nr 2 - wzór umowy.

Składanie ofert:
Propozycję cenową należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: zbigniew.nowicki@mf.gov.pl w terminie do dnia 5.8.2022 r. do godz.: 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2022 r.

Wymagania:
Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 1129, ze zm.) ponieważ wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.
4. Kryteria wyboru:
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
o cena brutto oferty (C) [zł], waga - 60%,
o okres dodatkowej gwarancji(G) [lata], waga 40%,
Wartość punktowa dla ww. kryteriów wyliczona zostanie wg następujących zasad:

1) cena [zł]
C = (Cmin : Cb) x 100 x 60%
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto oferty (wg złożonych ofert)
Cb - cena brutto badanej oferty,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie tego kryterium;
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 60 punktów. Wszystkie oceny w tym kryterium będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) okres dodatkowej gwarancji (G) [lata]
To kryterium dotyczy gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały, wyroby. Zamawiający wymaga minimum 5-letniej gwarancji w w/w zakresie. Zamawiający przyzna punkty za każdy dodatkowy rok gwarancji ponad wymagane 5 lat.
Oferta zostanie oceniona na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji(w skali punktową do 40 pkt), zgodnie z poniższą punktacją:
o 0 lat dodatkowej gwarancji - 0 punktów
o 1 rok dodatkową gwarancji - 20 punktów
o 2 lata i więcej dodatkową gwarancji 40 punktów.
Okres dodatkową gwarancji(ponad wymagane 5 lat) należy podać w pełnych latach.
W przypadku podania wartości ułamkowej do wyliczenia punktów, Zamawiający zaokrągli podaną wartość do pełnych lat w dół.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że kilka ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium gwarancji, wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
5. Propozycja ofertowa ma zawierać następujące dokumenty:
o - wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 1;
o - podpisany wzór umowy - załącznik nr 2.
o - załącznik nr 3 - klauzula informacyjna.
7. Sposób złożenia propozycji cenowej:
Skrzynka poczty elektronicznej: zbigniew.nowicki@mf.gov.pl
W treści maila należy wpisać:
Oferta na ,,Przebudowę wejścia głównego do budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21".
9. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania propozycji cenowej. Termin wizji należy uzgadniać z osobą uprawniona do kontaktów, Wszystkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia czynności, o której mowa powyżej obciążają Wykonawcę.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Zbigniew Nowicki, nr tel. 74 664 37 21; Łukasz Kuc 71 365 24 52.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.