Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa komina z kanałem dymowym i kanałami wentylacyjnymi w mieszkaniu

Przedmiot:

Budowa komina z kanałem dymowym i kanałami wentylacyjnymi w mieszkaniu

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel: 054 414-48-50, fax: 054 414-48-84
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 054 414-48-50,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Budowa komina z kanałem dymowym i kanałami wentylacyjnymi w mieszkaniu nr 3 i nr 6 budynku przy Ul. Łęgskiej 22a we Włocławku.
Szczegółowy zakres usługi przedstawiono w książce przedmiarów i projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapylania ofertowego.

Otwarcie ofert: 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
6.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, Ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, sala konferencyjna.
6.2. Termin - 05.08.2022 r. godz.10:15.

Składanie ofert:
5.2. TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 05.08.2022 r. do godz.10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
3. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3.1. posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Wymagane dokumenty:
4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.3. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
4.4. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
4.5. Dokumenty o których mowa w ppkt. 4.2., 4.3. muszą być złożone w oryginale bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź w formie kopii poświadczonej notarialnie.
5. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
5.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30,87-800 Włocławek
,,Oferta na:
,,Budowa komina z kanałem dymowym i kanałami wentylacyjnymi w mieszkaniu nr 3 i nr 6 budynku przy ul. Łęgskiej 22a we Włocławku.
5.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto (Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku z dnia 21.12.2021 r.).
9. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
11. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.