Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż pergoli śmietnikowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż pergoli śmietnikowych

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach
Ul. Zakopiańska 7
68-200 Żary
powiat: żarski
Tel (068)479-14-69
zgmzary@zgmzary.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Żary
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel (068)479-14-69
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż pergoli śmietnikowych.
I. część: 1 sztuka pergoli śmietnikowej przy Ul. Piastowskiej 9 w Żarach, nr działki 532/1, obręb 1,
II. część II: 1 sztuka pergoli śmietnikowej przy Ul. Okrzei 104 A w Żarach, działka numer 383/54, obręb 7.
Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dwóch części wyczerpuje załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający zapewnia wykonanie utwardzonego podłoża pod wiaty.
VI. Gwarancja
Wymagany okres gwarancji:
a) 2 lata na wady konstrukcyjne nieujawnione w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego,
b) 3 lata na powłokę ocynkowaną od perforacji, chyba że gwarancja producenta tworzywa przewiduje okres dłuższy, wówczas przyjmuje się okres dłuższy trwania gwarancji.

Dokument nr: PZ/ 584/5830/2022

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji przetargowej: 04.08.2022r. godz. 10:30

Składanie ofert:
1. Ofertę należy składać w terminie: do dnia 04-08-2022r. godz. 10:00.
3. Osobiście lub listownie na adres: ZGM Sp. z o. o. w Żarach, Ul. Zakopiańska 7 68-200 Żary, z dopiskiem oferta na dostawę i montaż pergoli śmietnikowej przy ul.
............... w Żarach /wpisać właściwy adres którego dotyczy złożona oferta/.
Poprzez e-mail na adres: zgmzary@zgmzary.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia - do 30.09.2022r.

Wymagania:
Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część/i lub wszystkie części zamówienia.
V. Opis sposobu obliczenia ceny i kryteria oceny ofert
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.
Cena obejmuje dostawę i montaż z posadowieniem pergoli śmietnikowej w Żarach na miejscu wskazanym w Przedmiocie zamówienia wraz z kompletem kluczy dla pergoli przy ul. Piastowskiej 9 w ilości 15 sztuk, dla pergoli przy ul. Okrzei 104A w ilości 30 sztuk.
3. Cena nie obejmuje wykonania podłoża pod osłonę śmietnikową. Przygotowanie podstawy jest po stronie Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, po przedłożeniu protokołu wykonania robót przez Wykonawcę i zaopiniowania go przez osobę nadzorującą.
Oferta sporządzona winna być na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
4. W przypadku nadesłania przesyłki przez operatora pocztowego, kuriera, decydującą jest data jej wpływu do tut. Spółki, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną przez pracownia sekretariatu.
6. Oferta wykonawcy winna zawierać:
a) cenę wyrażoną w pin, do dwóch miejsc po przecinku,
b) warunki gwarancji,
c) potwierdzenie i zaakceptowanie tworzyw z jakich wykonana będzie osłona, zgodnie z warunkami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
XI. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych. W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l),zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający informuje, że obowiązują przepisy zawarte w KLAUZULI INFORMACYJNEJ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://archiwum.zgmzary.pl/

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.