Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Pawłowice
ul. Orla 11
43-254 Krzyżowice
powiat: pszczyński
tel. 32 210 28 80, 32 210 26 80 fax. 32 210 28 82, 32 210 26 82
wodociagi@pawlowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Krzyżowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 210 28 80, 3
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
[Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust 1 pkt 2]
1. Zwracamy się z prośbą o złożenie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku socjalno-technicznego Ul. Orla 11 Krzyżowice".
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa budynku socjalno-technicznego Ul. Orla 11 Krzyżowice".
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
? Weryfikację dokumentacji projektowej oraz pomoc w przygotowaniu treści opisu przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego nadzorowanej inwestycji.
? Nadzór nad przebudową holu wejściowego w budynku biurowym, rozbiórki i budowy budynku socjalnego, przebudowy istniejącej wiaty garażowej
Poddając wycenie przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową w/w zadania oraz zapewnić nadzór nad wszystkimi robotami, którymi objęta jest przedmiotowa inwestycja zgodnie z niniejszą treścią zaproszenia do składania ofert oraz dołączonym projektem umowy.
W kalkulacji cenowej prosimy podać cenę za całość pełnienia nadzoru (płatność za nadzór będzie dokonana proporcjonalnie do wykonanych prac).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna, stanowiące załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 1. Sposób przygotowania ofert: a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę jako całość usługi b) Wykonawca przygotuje ofertę cenową zgodnie z zaproszeniem do składania ofert oraz zgodnie z formularzem ofertowym dołączonym do zaproszenia.

Dokument nr: WP.DEiI.2623.36.2022

Składanie ofert:
2. Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć poprzez platformę elektroniczną dla zamówień Wodociągów Pawłowice https://e-zp.wodociagi.pawlowice.pl do dnia 5 sierpnia 2022r., do godz.: 10:00.
Instrukcja dla Wykonawców dot. Systemu e-Zamówienia Publiczne Wodociągów Pawłowice dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2023 r.

Wymagania:
2. Wymagania dotyczące inspektora nadzoru:
a) Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) Potwierdzenia min. 3 zadań, na których pełniono funkcję inspektora nadzoru/kierownika budowy poprzez wykonanie zestawienia zadań w tabeli, zawierającej: nazwę inwestycji, zakres inwestycji, termin realizacji, pełniona fukncja. Tabelę należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania objętego nadzorem, inspektor nadzoru zobowiązuje się pełnić obowiązki wynikające z umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór dołączono do n/n postępowania.
4. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub e-mailową.
- Inne: brak
6. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone w danym postępowaniu na platformie e-ZP.
7. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: wg załączonego wzoru umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania.

Uwagi:
5. Kryterium oceny ofert:
- Cena: 100 %

Kontakt:
Kontakt: tel.: 32 210 28 80, wew. 105 w godzinach od 07:00-15:00, e-mail: wodociagi@pawlowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.