Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usprawnienia dźwigu osobowego elektrycznego

Przedmiot:

Wykonywanie usprawnienia dźwigu osobowego elektrycznego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: +48 (71) 784 10 01, tel. 71 784-17-75
tomasz.gawron@umw.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (71) 784 1
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonywanie usprawnienia dźwigu osobowego elektrycznego o numerze N31 28003201 rok produkcji 1976r zainstalowanego w budynku Patomorfologu przy Ul. Marcinkowskiego 1 we Wrocławiu".
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Kompletny system sterowania wyposażony w falownik częstotliwości. 2. Enkoder obrotów zamontowany do istniejącej wciągarki. 3. Kompletna instalacja elektryczna w maszynowni, szybie i na kabinie. 4. Tablica zasilania wstępnego w maszynowni z zabezpieczeniem głównym. 5. Instalacja oświetlenia maszynowni i szybu - wartość natężenia oświetlenia w szybie i maszynowni będzie zgodna z obowiązującymi normami. 6. System odwzorowania kabiny w szybie. 7. Płaskie kable zwisowe z odseparowanymi żyłami. 8. Kaseta jazd rewizyjnych na kabinie. 9. Kasetv wezwań wyposażone w przycisk sterowania oraz elektroniczny wyświetlacz położenia kabiny w szybie na każdym przystanku. (kasety wezwań montowane natynkowo z możliwością wykorzystania w kolejnym etapie)
III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca /.obowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami producenta oraz uczestniczenia w badaniach okresowych przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. 2. W czasie obejmowania zlecenia lub umowy wszelkie prace dokonywane nu urządzeniach będących przedmiotem umowy ze względów bezpieczeństwa, jak również odpowiedzialności cywilnoprawnej mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników firmy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia serwisowi swobodnego dostępu do urządzenia. W innym przypadku Wykonawca nie ponosi konsekwencji przekroczenia terminu usunięcia usterki lub wykonania napraw. 4. Przedmiot umowy będzie wykonywany w dni robocze w godz.ch S^-ló00. 5. Wykonane prace naprawy będą odnotowane przez pracownika w dzienniku konserwacji znajdującym się w maszynowni urządzeń dźwigowych.
6. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do przekazania odpadów do utylizacji.
7. Wykonawca wykona wszystkie czynności konserwacyjne zgodnie z DTR producentów urządzeń, obowiązującymi normami, przepisami, warunkami technicznymi i odbioru z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż dla tego rodzaju prac.
V. AWARIE I NAPRAWY.
1. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów urządzeń nie ujętych w przedmiocie zamówienia.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w formie PDF na adres e-mail: tomasz.gawron@umw.edu.pl lub osobiście w Dziale Serwisu Technicznego przy Ul. Marcinkowskiego 2-6, IV piętro p. 130 w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 8 tygodni od daty podpisania zlecenia lub umowy

Wymagania:
1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych
Termin realizacji zamówienia
Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy)
IV. GWARANCJA I PŁATNOŚĆ
1. Wykonawca po zakończonych pracach udziela 36-miesiecznej gwarancji na wykonane prace oraz wymienione części a także w tym czasie zapewnia bezpłatny serwis.
2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywana będzie na podstawie faktur)'. Faktura wystawiona będzie na podstaw ie podpisanego końcowego protokołu odbioru.
VI INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zlecenia lub umowy ma obowiązek przekazać wszelkie dokumenty dopuszczające dźwig do eksploatacji przedstawicielowi Działu Serwisu Technicznego.
2. Wykonawca na każdą prośbę Zamawiającego ma obowiązek przedstawić aktualne uprawnienia do czynności związanych z realizacją umowy lub zlecenia.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert,
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu.
d) Informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe.
e) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia zaproszenia bez uzasadnienia oraz wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Kryteriami oceny ofert są:
Cena...........................waga 100 %

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.