Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja placu zabaw

Przedmiot:

Modernizacja placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Publiczne Nr 37 w Rzeszowie
ul. Starzyńskiego 10
35-508 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel: 17 748 34 30
sekretariat@pp37.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 17 748 34 30
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Rzeszowie
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej o wymiarach 8,5m x
3,5 m i grubości od 4 do 5 cm pod zestawem zabawowym. Nawierzchnia (SBR 3-4 cm, EPDM 0,8-1cm).
b) Wykonanie i montaż siedzisk płyty HDPD lub HPL w piaskownicy kwadratowej o wymiarach 9m x 9m.
W celu dokonania dokładnych pomiarów, przed wyceną prosimy o dokonanie wizji lokalnej .
Okres gwarancji: Gwarancja: 60 miesięcy

Składanie ofert:
a) Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dn. 05.08.2022r. do godz. 15.00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w formie:
pisemnej, za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na adres: Przedszkole Publiczne Nr 37 Ul. Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów
elektronicznej, na adres: sekretariat@pp37.resman.pl, oferta musi zawierać nazwę zamówienia: ,,Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Rzeszowie" lub osobiście (w godz.8.00- 15.00) w siedzibie Przedszkola

Miejsce i termin realizacji:
b) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2022 r.

Wymagania:
c) Opis sposobu przygotowania oferty:
? W ofercie należy uwzględnić materiały posiadające certyfikat bądź atest dopuszczenia do użytkowania przez dzieci;

a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wg. Załączonego wzoru wraz z kosztorysem, zaakceptowanym projektem umowy i klauzulą informacyjną;
b. Oferta musi być podpisana przez upoważnione do tego osoby
c. Wykonawca dołączy pełnomocnictwo do reprezentowania (jeśli dotyczy);
d. Wykonawca dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e. Dokumenty, które są składane w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
f. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów;
g. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem;
h. Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty;

d) Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny. Podana cena musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.