Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
4236z ostatnich 7 dni
20167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomostów wędkarskich na zbiornikach wodnych

Przedmiot:

Remont pomostów wędkarskich na zbiornikach wodnych

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica
powiat: słupski
tel. 530 954 398 tel. 570 540 290
sekretariat@cuwkobylnica.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kobylnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 530 954 398 tel
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomostów wędkarskich na zbiornikach wodnych w Gminie Kobylnica, w miejscowości Zbyszewo dz. nr 3/7, obręb Zbyszewo oraz w miejscowości Ścięgnica dz. nr 52/2, obręb Ścięgnica Leśna.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont pomostów wędkarskich na zbiornikach wodnych w Gminie Kobylnica, w miejscowości Zbyszewo dz. nr 3/7, obręb Zbyszewo oraz w miejscowości Ścięgnica dz. nr 52/2, obręb Ścięgnica Leśna.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, planach remontów pomostów wędkarskich na zbiornikach wodnych w Gminie Kobylnica, w miejscowości Zbyszewo dz. nr 3/7, obręb Zbyszewo oraz w miejscowości Ścięgnica dz. nr 52/2, obręb Ścięgnica Leśna, przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do zapytania publicznego).
Źródło finansowania: Budżet Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy na 2022 rok.
Okres gwarancji: (jeśli dotyczy): minimum 60 miesięcy
rękojmi/gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru całości przedmiotu umowy

Dokument nr: CUW.DOT.TBO. 224.23.2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin, sposób (forma) złożenia oferty:
W formie papierowej na adres:
Kobylnica 76-251, Ul. Wodna 20/2
lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@cuwkobylnica.pl (w formie zeskanowanego formularza ofertowego)
Termin: do 05.08.2022 r. do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2022 r.

Wymagania:
Warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazanych na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z wykazem prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931) tj.: jego rachunek bankowy służący do obsługi płatności wynikających z niniejszej umowy jest zarejestrowany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.
Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Kryterium oceny ofert:
najniższa cena - 100%,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu publicznym.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada kompetencje (uprawnienia), wiedzę, doświadczenie i potencjał osobowy pozwalające na wykonanie zamówienia w terminie, z należytą starannością.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę w sposób wskazany przez Zamawiającego.
Oferta winna odpowiadać wymaganiom Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w języku polskim.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca przed wyznaczonym terminem może zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin związania ofertą.

Kontakt:
Zamawiający wyznaczył do kontaktu z Wykonawcami:
Monika Krumplewska, tel. 530 954 398, e-mail: m.krumplewska@cuwkobylnica.pl
Marzena Knopik, tel. 570 540 290, e-mail: m.knopik@cuwkobylnica.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.