Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
225z dziś
4644z ostatnich 7 dni
21398z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż nowych klimatyzatorów

Przedmiot:

Montaż nowych klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2022-08-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
32 718 50 00, fax. 32;00 718 54 13
kfojt@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 718 50 00, fax. 3
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż nowych klimatyzatorów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania
dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice w
rozbiciu na zadania:
Zadanie nr 1 - montaż nowych klimatyzatorów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich
funkcjonowania w Archiwum Zakładowym mieszczącym się w Budynku
Cechowni na Ruchu Knurów.
Zadanie nr 2 - montaż nowych klimatyzatorów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich
funkcjonowania w Archiwum Zakładowym mieszczącym się w Budynku
Magazynu na Ruchu Szczygłowice.
I.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.KWK ,,Knurów-Szczygłowice"

Dokument nr: 126/2022/KSz

Składanie ofert:
Data składania ofert: do 05.08.2022 r. do godz. 10:00
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
a) w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze
wszystkimi koniecznymi elementami.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej kfojt@jsw.pl. Tytuł wiadomości
e - mail winien brzmieć: oferta do postępowania 126/2022/KSz.
b) w formie elektronicznej w formacie plików pdf obejmujących treść oferty, podpisaną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej kfojt@jsw.pl. Tytuł wiadomości
e - mail winien brzmieć: oferta do postępowania 126/2022/KSz.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Dokumenty lub oświadczenia, składane wraz z ofertą:
a) Wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
b) Oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy
dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego - wystawiony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru
handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
c) Wypisy z dokumentacji technicznych lub instrukcji obsługi, kart katalogowych, deklaracji
zgodności CE i innych dokumentów, które potwierdzą parametry techniczno-użytkowe
oferowanych urządzeń.
d) Deklarację zgodności CE dla każdego z oferowanych urządzeń.
e) Wykaz kompletacji dostawy z podziałem na Zadanie 1 i Zadanie 2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom/osobom trzecim.
Kryterium oceny ofert - najniższa cena 100%
Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury postępowania.

Uwagi:
Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają pracownicy KWK ,,Knurów -
Szczygłowice":
informacje techniczne: Oliwia Sęk 32 718 5709.
informacje nt. procedury postępowania: Kornelia Fojt - nr tel. 32 718 58 68.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.