Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont - wymiana drzwi na typ RC4 w budynkach

Przedmiot:

Remont - wymiana drzwi na typ RC4 w budynkach

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
ul. Silniki 1
61-325 Poznań
powiat: Poznań
tel. 261 547 081.
31blt.sekcjatun@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 547 081.
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
jako Zamawiający informuje, że zamierza udzielić zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartość kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn: ,,Remont - wymiana drzwi na typ RC4 w budynkach nr 3/7887 Babki oraz 1/2744 Poznań,
ul. Kościuszki 92/98".

Składanie ofert:
Oferty o przedmiocie zamówienia należy przesłać na adres 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Ul. Silniki 1, 61-325 Poznań (z dopiskiem INFRASTRUKTURA), złożyć osobiście w kancelarii 31 BLT lub przesłać e-mail na adres: 31blt.sekcjatun@ron.mil.pl do dnia 19.09.2022 r. w formie kosztorysu ofertowego szczegółowego w oparciu
o załączony do niniejszego zaproszenia kosztorys ślepy oraz specyfikację techniczną/opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zadania: 80 dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robót, lecz nie później jak do 16.12.2022 r.

Wymagania:
W złożonej ofercie należy podać:
- kwotę wynagrodzenia ,,netto", wysokość podatku VAT oraz kwotę ,,brutto".
- termin realizacji (max do 80 dni)
- gwarancję (min. 36 m-cy).

Cena oferty musi być ostateczna i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
Zamówienia.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- kosztorysy ofertowe szczegółowe,
- oświadczenie wykonawcy o niekaralności ... (zał. nr 7),
- oświadczenie Wykonawcy dot. MPP (zał. nr 8),
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków (zał. nr 9),
- oświadczenie Wykonawcy dot. pracowników posiadających obywatelstwo polskie (zał. nr 10),
- wykaz osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa (zał. nr 11),
- oświadczenie Wykonawcy dot. o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 12),
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto podpisanej umowy.

Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej, aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne jak również wymagane jest aby na terenie JW 1156 pracownicy wykonawcy i dostawcy (wjeżdżający na teren kompleksu) posiadali obywatelstwo polskie. a ponadto Wykonawca musi przestrzegać zasad zawartych w Decyzji
nr 77/MON z dnia 09 czerwca 2020 r.

Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował osobami, które będą realizować zamówienie, posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli min. ,,POUFNE" wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu
w zakresie ochrony informacji niejawnych (podstawa: art. 21 pkt 4 Ustawy
o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz. U. 2019 poz. 742).

Wykonawca realizujący zadanie zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego w dacie podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego ,,brutto" w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub pieniądza.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy: NBP Oddz. Okręgowy Poznań 30 1010 1469 0048 0613 9120 1000.

Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna (Karol Piekarczyk tel. 261 547 081 i Marek Twardowski tel. 261 548 378, 519 038 261), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, Wizja lokalna możliwa po spełnieniu warunków określonych
w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien spełniać wymogi Ustawy - Prawo zamówień Publicznych i posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najbardziej korzystną ofertę Zamawiającemu - kryterium wyboru oferty 100% cena.

Kontakt:
Informacji dotyczących zamówienia udziela p. Karol PIEKARCZYK tel. 261 547 081.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.