Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty polegające na budowie, odtworzeniu lub naprawie jezdni i chodników

Przedmiot:

Roboty polegające na budowie, odtworzeniu lub naprawie jezdni i chodników

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Oddział: FZ - Dział Zamówień i Umów
Fabryczna 3
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
https://platformazakupowa.pl/transakcja/663141
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
660/8/2022/W Roboty polegające na budowie, odtworzeniu lub naprawie jezdni i chodników po pracach wykonywanych na sieciach ciepłowniczych lub po wykonaniu nowych sieci ciepłowniczych
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 odtworzenie nawierzchni - kostka brukowa (wg. oryginalnego wzoru) cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 odtworzenie nawierzchni - polbruk (wg. oryginalnego wzoru) cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 odtworzenie nawierzchni - kostka kamienna (wg. oryginalnego wzoru) cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
4 odtworzenie nawierzchni - krawężniki cena za 1 mb wraz z materiałem 1 mb 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
5 odtworzenie nawierzchni - trylinka cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
6 odtworzenie nawierzchni - płyta chodnikowa cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
7 odtworzenie nawierzchni - meba cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
8 odtworzenie nawierzchni - podbudowa cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
9 odtworzenie nawierzchni - podsypka cementowa- piaskowa cena za 1 m2 wraz z materiałem 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
10 odtworzenie nawierzchni - obrzeże cena za 1 mb wraz z materiałem 1 mb 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
11 odtworzenie nawierzchni - kostka brukowa (wg. oryginalnego wzoru) cena za 1 m2 bez materiału (robocizna) 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
12 odtworzenie nawierzchni - polbruk (wg. oryginalnego wzoru) cena za 1 m2 bez materiału (robocizna) 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
13 odtworzenie nawierzchni - kostka kamienna (wg. oryginalnego wzoru) cena za 1 m2 bez materiału (robocizna) 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
14 odtworzenie nawierzchni - krawężniki cena za 1 mb bez materiału (robocizna) 1 mb 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
15 odtworzenie nawierzchni - trylinka cena za 1 m2 bez materiału (robocizna) 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
16 odtworzenie nawierzchni - płyta chodnikowa cena za 1 m2 bez materiału (robocizna) 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
17 odtworzenie nawierzchni - meba cena za 1 m2 bez materiału (robocizna) 1 m^2 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
18 odtworzenie nawierzchni - obrzeże cena za 1 mb bez materiału (robocizna) 1 mb 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 663141, 660/8/2022/W

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/663141
Składania : 22-09-2022 12:00:00
Otwarcia : 22-09-2022 12:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/663141

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie roboty polegającej na budowie, odtworzeniu lub naprawie jezdni oraz chodników po pracach wykonywanych na sieciach ciepłowniczych lub po wykonaniu nowych sieci ciepłowniczych.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu", zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Zostań dostawcą/Do pobrania" i w oparciu o niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia.
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie roboty polegającej na budowie, odtworzeniu lub naprawie jezdni i chodników po wykonywanych pracach na sieciach ciepłowniczych lub po wykonaniu nowych sieci ciepłowniczych.
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu Umowy wg następującego harmonogramu:
a) Zlecenie prac Wykonawcy przez Zamawiającego,
b) Przekazanie placu budowy - każdorazowo po otrzymaniu zlecenia,
c) Rozpoczęcie prac:
- w przypadku robót związanych z awariami sieci cieplnych nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od terminu przekazania Zlecenia,
- w przypadku robót planowanych, na początku każdego roku Zamawiający sporządzi listę prac i przedstawi ją Wykonawcy z określeniem czasu realizacji co do miesiąca, a następnie z wyprzedzeniem 5 dni roboczych powiadomi Wykonawcę o możliwości przystąpienia do prac; w zależności treści sporządzonej przez Zamawiającego listy prac obejmować będzie ona jedno łączne Zlecenie lub odrębne Zlecenia,
d) rozpoczęcie i zakończenie robót zostanie każdorazowo określone przez Strony.
W załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
2022-09-15 10:59 Paulina Budzińska Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert z dnia 19.09.2022 r. godz. 10:00 na 22.09.2022 r. godz. 12:00. W związku z powyższym Rozdział X SWZ otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca składa Ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/epec, nie później niż do dnia 22.09.2022 r. do godz. 12:00.
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót, proszę potwierdzić
3 Klauzula RODO - Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
Klauzula RODO EPEC.p [...].pdf
4 Umowa - Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
Umowa-wzór.docx
5 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania - Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu. Proszę potwierdzić spełnienie warunków (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1.docx
6 Wykaz robót - Wykaz wykonanych robót/usług, zgodny z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, wraz z dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są: Referencje, Inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2.docx
7 Pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane - Proszę dołączyć dokument Pełnomocnictwa, jeśli dotyczy. Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu, poświadczonego za zgodność z oryginałem.
8 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Paulina Budzińska
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Oddział: FZ - Dział Zamówień i Umów
Fabryczna 3
82-300 Elbląg
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.