Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Stojak na płozy hamulcowe

Przedmiot:

Stojak na płozy hamulcowe

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
powiat: Poznań
Telefon: 61 279 27 00
biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
https://kw.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/365954/zakup-stojaka-na-plozy-hamulcowe
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 61 279 27 0
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania:

1. opis przedmiotu zamówienia:

- stojak na płozy hamulcowe DL-O 50 001-00 - 2 sztuki

IV. Oświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych oświadczeń:

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez mnie dobrowolnie do Zamawiającego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".

3. Oświadczam, że ofertę cenową na Platformie Zakupowej złożyła osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy.

V. Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami § 25 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych, dostępnego dla Wykonawców na stronie Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/.

W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie Ogólne Warunki Dostaw Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://koleje-wielkopolskie.com.pl/.

Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej Ustawa sankcyjna) z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm; dalej rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.; dalej rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 6-7 Ustawy sankcyjnej osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu, przystępujące do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będą podlegać karze pieniężnej do wysokości 20 000 000 zł. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji administracyjnej.

Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy sankcyjnej

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na Platformie Zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".

Dokument nr: KW-WWA-281.043.149.2022

Specyfikacja:
3. Miejsce dostawy: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Ul. Leśna 1D, 62-100 Wągrowiec, Punkt Utrzymania Taboru Wągrowiec
Wykonawca, nie później niż na 12 godz. przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, zobowiązany jest potwierdzić termin dostawy Towaru, w tym godzinę dostawy.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kw.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/365954/zakup-stojaka-na-plozy-hamulcowe
Składanie ofert: 19-09-2022r. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
II. Warunki realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji - 14 dni roboczych

- Godziny realizacji - 8:00 do 14:00

Wymagania:
2. Ww. asortyment musi spełniać poniższe wymagania: być nowy i wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich,

3. dokumentacja towarzysząca: gwarancja, instrukcja obsługi
2. Zasady dostarczenia i rozładunku towaru - zgodnie do OWD

4. Sposób dostawy: dostawa jednorazowa, cena winna zawierać koszt dostawy oraz rozładunku w wyznaczonym przez Wykonawcy miejscu.

5. Termin płatności - zgodnie z OWD;

6. Warunki Gwarancji - zgodnie z OWD;

7. Termin usuwania wad w ramach gwarancji - zgodnie z OWD;

8. Kary umowne - wyłączenie w całości § 7 OWD
III. Przebieg postępowania:

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

a) I etap - składanie ofert,

b) II etap - licytacja elektroniczna - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu I etapu i potrwa 15 minut oraz dogrywki - podetap II etapu, których warunki dokładnie opisano w ustawieniu postępowania na Platformie Zakupowej.

Każda dogrywka trwa 3 minuty - uruchomia się, jeżeli w ciągu ostatnich 3 minut postępowania zostanie złożona prawidłowo kolejna oferta (postąpienie).

Wykonawcy zaakceptowani przez Zamawiającego, którzy na etapie składania ofert (I etap) nie złożą prawidłowo Oferty, zostaną automatycznie wyproszeni z dalszych etapów postępowania.

Zamawiający udziela przybicia na realizację Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje udzielenie zamówienia. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od udzielenia zamówienia.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Pomoc techniczną można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w stopce na dole strony.

Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników: Tak

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Domyślna waluta: PLN
Opcje aukcji
Wymagane przebicie oferty prowadzącej: Nie
Oferent widzi wartość oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi punkty oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postępowania: Tak
Oferent widzi ranking kryteriów oceny: Tak
Oferent widzi miejsce w postępowaniu: Tak
Oferent widzi liczbę konkurentów: Nie
Kopiuj ofertę do etapu aukcji: Tak
Tryb automatycznej aukcji: Brak
Dogrywka w aukcji
Uruchomić dogrywkę: Tak
Dogrywka (w sekundach): 180
Ilość dogrywek: 999
Po n-tej dogrywce długość dogrywki ulega zmianie: Nie

Uwagi:
4. Kryterium oceny ofert: cena 100%,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.