Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont strażnicy

Przedmiot:

Remont strażnicy

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łąck
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck
powiat: płocki
tel.: 603 634 477; 24 384 14 14
a.lewandowska@gminalack.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łąck
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 603 634 477; 2
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Łąck niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.
Rodzai zamówienia: robota budowlana
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Dokument nr: RI.271.P.61.2022

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać na adres e-mail: a.lewandowska@gminalack.pl w terminie do dnia 21.09.2022 r. do godz. 15;00. Ofertę stanowi skan wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Dopuszcza się złożenie oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku" osobiście lub listownie na adres: Gmina Łąck Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2022 r.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia:
W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129, 1598, 2054, 2269; z 2022 r. póz. 25, 872, 1079) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów w/w ustawy.
Zasada równoważności rozwiązań:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów równoważnych. Oferowane wyroby mają być nowe, o parametrach nie gorszych niż wskazane w ogłoszeniu.
Kryteria wyboru oferty: Cena = 100%
Ocena ofert:
Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Ogłoszenia
2. wykaz wykonanych robót - załącznik nr 4 do Ogłoszenia
11. Odrzucenie oferty:
Oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.
12. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje:
Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. O wynikach postępowania wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani na adres e-mail wskazany w ofertach.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zapytania:
Katarzyna Żelaszczak - Kierownik referatu inwestycji, nieruchomości i promocji Agnieszka Marciniak - Inspektor ds. inwestycji, nieruchomości i promocji

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.