Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie toalet w części korytarza świetlicy wiejskiej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie toalet w części korytarza świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GRODKÓW
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków
powiat: brzeski (opolski)
Województwo: opolskie
Miasto: Grodków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie toalet w części korytarza świetlicy wiejskiej zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, pozycje od nr 47 do poz, nr 79 oraz od poz. 102 do poz, nr 109.

Dokument nr: IGP.III.7013.7.2022.Ttg

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy
1) Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawcy.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy Ul. Warszawskiej 29, w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 10, nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczna.
7. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 21.09.2022 r. do 15:00.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno być wykonane w następujących terminach:
1) rozpoczęcie - od daty podpisania zlecenia
2) zakończenie - do 11.11.2022 r.

Wymagania:
8. Wykluczenie z postępowania Wykonawcy.
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej ,,ustawą", w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamawiający wykluczy:
1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy."
) Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
4) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie www.grodkow.pl (BIP/Ogłoszenia).
5) Informację o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Kontakt:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pok. nr 37 lub telefonicznie pod nr tel. 77/ 40-40-310.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Aneta Nakielska.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.